forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul-ozkok28 ?ubat döneminde ve sonras?nda Hürriyet'te att??? ba?örtüsüyle ilgili man?etlerle sembol haline gelen Ertu?rul Özkök 'Ba?örtüsü Tak?nt?s?'ndan vazgeçmiyor. 

"411 El Kaosa Kalkt?" man?etini att??? için hala eletirilen Hürriyet'in eski yay?n yönetmeni  Ertu?rul Özkök, Meclis’e ba?örtülü giren vekillerle ilgili "Bugün mü hidayete erdiniz?" diye sormu?.

Özkök, ba?örtülü milletvekiline kar?? olmad???n? savundu?u yaz?s?nda Ak Parti'li vekillerin hac dönü?ü kapanmalar?n? samimi bulmad???n? yazm??. 

Özkök, kad?n vekillerin sonradan kapanmas?n? ele?tirerek, "Sand?m ki: Bütün hayatlar? boyunca ba?örtüsü yüzünden eziyet çekmi?ler... -Sand?m ki: Birileri onlar? “ikna odalar?nda” bile ikna edememi?. Veya zorla, i?kenceyle ikna etmi?... " diye yazm??. 

Kad?n vekilleri geçmi?ini ara?t?rd???n?yazan Özkök, sadece birinin zaman zaman ba?örtüsü takt???n? ileri sürdü. 

Ertu?rul Özkök'ün yaz?s?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri