forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Yay?n politikas?na isyan edip CHA ve Zaman'dan ayr?ld?lar...

Aktif .

cihan-zamanGlen Cemaati'ne ait medya organlar?n?n yay?n politikas?na tepki gsteren CHA ve Zaman Gazetesi'nde al??an 3 isim istifa etti... 

Cihan Haber Ajans?'nda 18 y?ld?r al??an ve ak?am ajans?n? sunan gazeteci-yazar Kksal Akp?nar, Zaman Gazetesi'nde 18 y?ld?r D?? Bask?lar Sayfa Editr olan ?emsettin zkan ile 5,5 y?ld?r CHA Network'te spiker, editr ve seslendirme yapan Salim Gren twitter hesaplar?ndan yapt?klar? duyurularla istifa ettiklerini a?klad?lar.

Ba?l? bulundu?u Cihan'da say?s?z zel habere imza atan ve "Kanl? ukur-Muhsin Yaz?c?o?lu Suikast?"n?n Perde Arkas? kitab?n?n da yazar? olan ve Cihan'da Ak?am Ajans?'n? sunan gazeteci-yazar Kksal Akp?nar twitter hesab? @KoksalAras adresinden yapt??? duyuruda "Son ya?anan siyasi geli?meler ile d?nce farkl?l???m?z?n iyice ac??a c?kt??? Cihan Haber Ajans?'ndan 18 y?l?m? geride b?rakarak istifa ettim... Kendimi ait hissetmedi?im ve ayk?r? d?nd?m iin neredeyse tekile?tirildi?im bir yerde, daha fazla durman?n bir anlam? yoktu. Bu en ba?ta kendime ve vicdan?ma sayg?s?zl?k olurdu. Her zaman milli iradenin ipotek alt?na al?namayaca??na inan?yorum. ?nand?m!.. Ve ?nanaca??m!.. Halk?n getirdi?ini halk gtrr." ifadelerini kullanarak istifa etti?ini a?klarken, Zaman Gazetesi'nin 18 y?ld?r D?? Bask?lar biriminde grev yapan editr ?emsettin zkan da @semsiozkan adl? hesab?ndan "?ftiraya hay?r. Mobing'e hay?r. Tape gazetecili?ine hay?r. ??te bu sebeplerden dolay? 18 y?ld?r al??t???m Zaman Gazetesi'nden istifa ettim. Gideriz nur yolu izde gideriz. Ta? ba??rda sular dizde gideriz."

Ayn? gn nc istifa haberi ise Zaman Gazetesi'nde uzman olarak al??an ve 5,5 y?l Cihan Network'te spikerlik, editrlk ve seslendirme yapan Salim Gren'den geldi. Gren, @salimgorenmedya hesab?ndan att??? twitte "Art?k elzem oldu. ?imdiye kadar demedi?imi dedim; EY CAM?A "ZAMAN ZELE?T?R? ZAMANI", "Son dnemdeki fikir uyu?mazl??? ve baz? kimselerdeki slup sorunu nedeniyle olu?an rahats?zl???m nedeniyle az nce zaman ve cha olay?m bitti. 5,5 y?ll?k CHA spikeri ve 7 ayl?k Zaman'da uzman olarak istifa dilekemi verdim. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri