forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Yeni ?afak'tan 'Zaman muhabiri TIR Bask?n?ndayd?' iddias?...

Aktif .

tirbaskiniYeni ?afak'?n haberine göre, TIR'lara bask?nda görev alan jandarma personeli M.S soru?turmaya bakan savc?l??a verdi?i ifadesinde, Zaman muhabirlerinin de olay yerinde oldu?unu anlatt?. 

Suriye'ye giden M?T TIR'lar?n?n Adana'da durdurulup aranmas?yla ilgili ba?lat?lan soru?turma sürüyor. Adana'da yürütülen soru?turmada jandarma mensubu ?üphelilerin ifadeleri al?nmaya devam ediliyor. Soru?turmada ismi '?üpheli' olarak geçen ve TIR bask?n?na kat?lan uzman jandarma M.S savc?ya verdi?i ifadede üstlerinin TIR'da bulunan ki?ilerle hiçbir ?ekilde konu?malar?na ve irtibat kurmalar?na f?rsat verilmeden kelepçelenip götürülmelerini istediklerini anlatt?.

NEDEN BÖYLE DAVRANIYORSUNUZ?

Uzman Jandarma M.S'nin ifadesine göre, durdurulan TIR'lardaki M?T mensuplar?, jandarmalara 'Bize neden böyle davran?yorsunuz, burada yetkili var' dedi. M.S, M?T mensubuna henüz TIR'dan inmeden kelepçelediklerini ve üstlerinde yapt?klar? aramada M?T ve TSK kartlar?n? bulduklar?n? söyledi.

ÇOK ?A?IRDIM

?üpheli M.S, TIR'larda arama yapmak için yola ç?kard?klar?n? o a?amada bir arac?n TIR'larda foto?raf çekti?ini anlatt?. M.S ?u ifadelerde bulundu: 'Gazetecilerin içinde oldu?u Renault marka bir araç TIR'lar?n resimlerini çekiyordu, kamera kayd? yap?yorlard?. Arac? durdurdum, yanlar?na gittim, kim olduklar?n? sordum, gazeteci olduklar?n? söylediler. Sar? bas?n kartlar?na bakt???mda Zaman Gazetesi ad?na çal??t?klar?n? anlad?m. Buna çok ?a??rd?m.'

Haberin tamam? için t?klay?n... 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri