forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Patron karar?yla kapat?lan Kar?? Gazetesi'nin son Genel Yay?n Ynetmeni Kutlu Esendemir, gelinen sreci canl? yay?nda anlatt?.

Art? Bir TV ekranlar?nda yay?nlanan Yavuz O?han'?n sundu?u 1 DE MEDYA'ya konu?an Esendemir, patronun sznde durmad???n? iddia etti.

'Gazete 1 y?l boyunca 3 bin satsa dahi bu gazete kapanmayacak' ?eklinde szler verildi?ini aktaran Esendemir, 'Ben greve geldikten sonra al??anlar?n maa?lar?n? sordum. Hemen yat?raca??z dediler. Ancak 2 gn iinde szlerinde durmad?lar' dedi.

??te Esendemi'in o a?klamalar?:

Kar?? Gazete 9 ?ubat'ta yay?n hayat?na ba?lam??t?. Ben kadroya dahil oldu?umda haz?r bir ortam buldum. ?u an konu?mak daha kolay ama benimle birlikte kat?lan arkada?larla gazeteyi ?kard?k. Yerel seime kadar etkili bir gazetecilik yapt?k. Byk bir bask? grd. Patronlar?n bu i?i bilmemesi bizi bu duruma getirdi. ?lk bir ayl?k srete bekledi?imiz deste?i gremedik. Bu gazete 3 bin satsa da biz 1 y?l yolumuza devam edece?iz denildi. Ancak ilk gelinen ayda grld ki ?stanbul'da ve Ankara'da hi maa? almam?? arkada?lar?m?z var.

MAA?LAR HEEN DENECEK DEN?LD? AMA..

Geen ar?amba gn bir ba?ar?s?zl?k oldu?u deklere edildi, bu ifade edildi. Ben de ortada bir ba?ar?s?zl?k oldu?unu d?nyorum dedim. Patron yeni bir reklam kampanyas?ndan bahsetti. Bana gel i?in ba??na ge dedi. Maa?lar hemen denecek dedi ama 2 gn sonra hi bir szn tutmad?. Cuma gn i?lerin yolunda gitmedi?ini syledi.

BU GAZETEYE EMEK VEREN SON K??? HAKKINI ALANA KADAR..

?u anda arkada?lar?m?z i? yerinde. Ben de oraya geri gidiyorum. Arkada?lar?m?z?n pek o?u orada. Binada al??an bu gazeteye emek veren son ki?i haklar?n? almayana kadar ben gazeteden ayr?lmayaca??m. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri