forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

finansaltimes?ngiliz medyas?n?n Trkiye'ye ve Cumhurba?kanl??? seimine ilgisi dikkat ekiyor.

 Financial Times gazetesinde Daniel Dombey'nin kaleme ald??? makalede A?ustos ay?nda yap?lacak olan Cumhurba?kanl??? seimine ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n stratejisine yer verildi.

Makalede yerel seimlerden ba?ar?yla ?kan Erdo?an'?n daha byk bir s?nava haz?rland??? belirtiliyor ve "Ba?bakan Erdo?an e?er aday olursa kazanma ?ans? son derece yksek. Ancak as?l bilinmezlik yaratan lkenin ilk do?rudan seilen Cumhurba?kan?'n?n ne kadar yetkiyle donat?lm?? olaca??" deniyor.

Makale ?yle devam ediyor: "lkenin do?rudan seilen ilk Cumhurba?kan?'n?n Vladimir Putin modeline mi, yoksa tamamen sembolik grevi olan ?ngiltere Kraliesi'ne mi daha yak?n olaca?? belirsiz. Trkiye'nin yak?n siyasi tarihi ikinci seene?in daha olas? oldu?unu gsteriyor.

Son 25 y?lda iki kez etkili Ba?bakanlar Cumhurba?kanl??? makam?na ?kt? ve siyasetteki etkilerini kaybetti. Abdullah Gl'n Cumhurba?kanl??? da byk lde sembolik bir rol olarak kald?. Ancak Erdo?an seilirse siyasetin arka plan?nda kalmay? kabullenecekmi? gibi gzkmyor"

'Yetkiler uyand?r?labilir'

Erdo?an'?n Cumhurba?kan? olmas? durumunda ankaya'n?n uzun sredir hi kullan?lmayan yetkilerinin uyand?r?labilece?inin ifade edildi?i yaz?da, "Erdo?an'?n daha nce 'Cumhurba?kan? elindeki yetkilerin tmn kullanmal?' dedi?ini biliyoruz. ankaya'n?n bakanlar kurulunu toplama ve kurula ba?kanl?k etme yetkisi Erdo?an dneminde s?ka kullan?labilir" deniyor.

Mart ay?ndaki yerel seimlerin uzun soluklu bir mcadelenin ilk aya?? oldu?u ifade edilen yaz?da, Erdo?an'?n nnde riskler oldu?u da belirtiliyor. Adalet ve Kalk?nma Partisi'nin (AKP) yerel seimlerde ald??? oylar?n 2011 genel seimine k?yasla 2 milyon daha az oldu?u hat?rlat?l?yor.

Makale ?yle sonlan?yor: "E?er AKP'nin Cumhurba?kan? aday? beklenenden daha az oyla seilirse yeni Cumhurba?kan? yetkilerini diledi?i kadar rahat kullanamayabilir. Bu durumda Ba?bakan Erdo?an'?n elindeki siyasi g azalabilir. Erdo?an'?n Cumhurba?kan? seilmesi durumunda kamuoyundan Putin usul bir ynetim tarz?na gei? ele?tirilerinin artt??? da grlecektir."

http://www.bbc.co.uk 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri