forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .


Hadi Uluengin geti?imiz hafta Hrriyet'te 'Mardin Katliam?'n? de?erlendiren bir yaz? kaleme ald?. Vatan yazar? Ru?en ak?r Uluengin'i bu yaz?s?ndan dolay? Irkl?kla sulad?. Ertu?rul zkk Uluengin'i destekleyince ak?r NTV'deki Yaz? ??leri Program?nda ?u yorumu yapt?: Ertu?rul zkk'n de ?rk? oldu?unu grm? olduk...


Hrriyet yazar? Hadi Uluengin 7 May?s tarihinde Hrriyet'te yay?nlanan
yaz?s?nda Mardindeki katliam oldu nk onlar Krtt anlam?na gelen ?u ifadeleri kaleme alm??t?: Yani, bizzat Krtlerin i bnyesindeki ok vahim bir yaradan cerahat toplamaktad?r. Daha dobra sylersem de, Krtler kendilerine eki dzen vermekle ykmldr. Ortado?u Ortaa??'n?n o deh?et tre ve zihniyetlerinden ar?nmalar? gerekmektedir.

Ru?en ak?r ise NTV'deki programda, Uluenginin bu yaz?s?n? ?rk? olarak tan?mlam??t?. Uluengin de kendisine ynelik bu ele?tirilere 9 May?s tarihli yaz?s?nda yan?t vermi?ti.

ZKK'TEN ULUENG?N'E DESTEK

Ertu?rul zkk bugnk yaz?s?nda ?rk?l?k tart??mas?n? k?esine ta??m??. Bizim mahalleye s???n Hadici?im ba?l?kl? yaz?s?nda zkk ?unlar? yazm??.

"Hadi Uluenginin ne ?rk?l??? kald?, ne barbarl???. Gryor musunuz, o mahallenin yeni mazlumunu savunmak yine bize d?t. Yani teki btn mahallelerin haylaz ocuklar?na. A?k a?k yaz?yorum. Evet Hadici?im, yzde yz hakl?s?n. Tre cinayetleri "B-i-r K--r-t m-e-s-e-l-e-s-i-d-i-r." Ben bunu daha iki y?l nce yazd?m ve Krt kesiminde epey arm?ha gerildim. Ama ne oldu, sonradan baz? Krt kurulu?lar?nda bile, "Evet bunda do?ruluk pay? var" diye zele?tiriler yap?ld?. Tre cinayeti yzde yz bir Krt meselesidir. Ama Trkiyenin sorunudur. Bu lkede birlikte ya??yorsak, ya?amak istiyorsak, elbette, Trkiyenin sorunudur. Ama bu sosyolojik tespiti yapmaktan da hi ekinmemeli, ad?n? koymal?y?z."

RU?EN AKIR'DAN ERTU?RUL ZKK'E DE IRKI SULAMASI

Bugnk Yaz? ??leri Program?nda zkk'n yaz?s?n? de?erlendiren Ru?en ak?r, Uluengine destek olan Ertu?rul zkk' de ?rk?l?kla sulad?.

ak?r zkk'le ilgili canl? yay?nda ?unlar? syledi.

Asl?nda bu konuda pek bir ?ey sylemek istemiyorum, yazmay? tercih ediyorum. Son anda vazgemezsem yar?n bunu yazmay? d?nyorum. Ama ?unu syleyebilirim ki, bylelikle Ertu?rul zkkn de ?rk? oldu?unu grm? olduk. Yani ?rk?l???n yanl?? bir ?ey oldu?unu gryor, kabul ediyor. O zaman bende kendisine ?rk? diyorum, o bana diyorsa bende ona diyorum.

Bat? bas?n?nda Hadi Uluenginin yazd??? gibi yaz?lar yaz?lamaz. E?er yaz?l?rsa o gazetelerin ynetimleri kendilerini ok ciddi bir ?ekilde uyar?r. Burada bu yaz? yaz?l?yor ve bu gazetenin yneticisi de buna sahip ?k?yor. Burada ok ciddi ?ekilde bat? standartlar?ndan ve evrensel insan haklar? standartlar?ndan uzak bir ?ey gryoruz.

Hatta ?yle syleyeyim; bir sosyal bilimciye bu yaz?lar? tercme ettirip verelim.. Mesela bugnlerde Galatasaray niversitesine ok nemli bir Frans?z sosyolog gelecek. Hadi Uluenginin iki yaz?s?n? evirtip, verelim. Ve ondan tarafs?z bir bilirki?i olarak soral?m.

En ters olan? da ?u; bu yaz?larda btn Krtler lin ediyor. Bunu uyar?yorsun, bunun yanl?? oldu?unu sylyorsun.. O zaman ben ve benim gibiler Ertu?rul zkkn deyimiyle Uluengini lin ediyor oluyoruz. Tahmin ediyorum ki bu, Ertu?rul zkkn unutmak ve unutturmak isteyece?i bir yaz? olacak..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri