forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BU DA HABER KURNAZLI?I!

Aktif .

hurriyet_ollirehn2
Do?an grubu gazeteleriDo?an Yay?n Holdingin, a?klamas?n? Financial Times?n yorumu gibi aktar?rken, Hrriyet ise byk bir haber kurnazl??? sergileyerek, Olli Rehn'in 3 ay nceki szlerini yeniymi? gibi haber yapm??...

Financial Times gazetesinin, cezay?, Trkiyede antidemokratik gidi?at?n bir i?areti olarak de?erlendirdi?ini iddia eden Hrriyet, Do?an Yay?n Holding yetkilisinin Bunun, ka?n?lmaz olarak lkemiz iin olumsuz sonular? olacakt?r. zellikle d?? finansman kaynaklar iin artan ihtiyac?n oldu?u bir dnemde ?eklindeki szlerini gazetenin gr?ym? gibi gstermi?...
Vakit Gazetesi'nin haberine gre, oysa Financial Times?n nceki gn yapt??? haberin ba?l??? hi de gsterildi?i gibi de?ildi. Financial Timesta nceki gn yay?nlanan haberin ba?l???nda Do?ana rekor ceza ($ 2.5 bn) ifadesi kullan?l?rken, haberin devam?nda ise Do?an grubuna kesilen vergi cezalar?n? demedi?i, vergi dairelerinin belirledi?i 3.76 Milyar TL ($ 2.5 bn) denmemi? vergi ve cezan?n bulundu?unu belirtti.
DO?AN'IN AIKLAMASI NASIL YANSITILDI?
Haberin devam?nda ise Do?an Holding a?klamas?na yer verilmi?... ?ngiliz gazetesi, Do?an grubunun a?klamas?nda, kurallar?na ayk?r? hareket etmedi?ini, cezan?n yabanc? yat?r?mc?lar? cayd?rma riskini ta??d???n? syledi?ine dikkat ektikten sonra Maliye Bakanl???n?n ise, yorum yapmak istemedi?ini, ancak daha nce Do?an Grubu'na ili?kin incelemenin siyasi nedenlerden kaynakland??? savlar?n? reddetti?ini yazd?.
Hrriyet, Milliyet ve Vatan FT'de geen Do?an grubu a?klamas?n? n plana ?kararak gazetenin gr?ym? gibi aktarm??lar...
REHN'?N AIKLAMARI YEN? G?B? SUNULMU?!

hurriyet_ollirehnDi?er yandan, Do?an grubu, AB cephesinden aylar ncesinden gelen a?klamalar? yeni gibi sunmu?...
Hrriyet, srman?etten Olli Rehn'in a?z?ndan Bu ceza AB yeli?ini olumsuz etkiler ?eklindeki gr?lere yer verdi. Gazete Rehn'in bu a?klamalar?n? Do?an grubuna kesilen vergi cezas?ndan sonra yap?lm?? gibi sundu.
Hrriyet, birinci sayfas?nda haberle ilgili spotta Rehn Bylesine byk bir yapt?r?m, bir bas?n grubunun varl???n? tehdit etmektedir ve bu da bas?n zgrl?nn tehlike alt?nda oldu?unu gsterir. Bu durum, Trkiye'de bas?n?n o?ulculu?u ve ba??ms?zl??? ilkelerine sayg? gsterilmedi?i ynndeki kayg?y? art?r?yor dedi.. ?eklinde haberi yeni gibi sunarken haberin i sayfalar?ndaki devam?nda demi?ti ?eklinde ifadeye yer veriyor.
nk Rehn, bu a?klamalar? Do?an grubuna kesilen vergi cezas?ndan sonra de?il May?s ay?nda yapm??t?!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri