forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:TwitterlGoogle+

twitterrGoogle'?n ürün yönetimi ba?kan yard?nmc?s? Bradley Horowitz, "Google+ hizmetinin Facebook'a benzerlik gösterece?ini, resimlerin, mesajlar?n, yorumlar?n ve di?er içeriklerin arkada? gruplar? içinde güncellenece?ini" belirtti.

Google+ ayr?ca Google'?n harita, görüntü gibi di?er hizmetleriyle iç içe olacak ve insanlara arkada? gruplar? içinde sosyal ba?lant?lar?n? daha iyi organize etme imkan? tan?yacak.

Massachusetts merkezli Forrester Ara?t?rma ?irketinde analist olan Josh Bernoff, "?ntihar giri?imi olacak ?ekilde Facebook'tan pay kapmak yerine, Google+ bir ni? içinde büyümeyi deneyecek... Bu ba?lamda küçük bir ba?ar? gösterme ?anslar? bulunuyor" dedi.

?nternet kullan?c?lar?n?n fazla sosyal payla??m a?lar?nda giderek daha fazla zaman harcamalar?, Google'?n hizmetlerini ve reklamc?l?k sat??lar?n? art?rmaya itiyor. Öte yandan, dünyan?n en büyük sosyal payla??m a?? olan Facebook May?s ay?o verilerine göre insanlar?n harcad??? toplam sürenin yüzde 13'ünü i?gal ediyor. ComsScore ?irketinin yapt??? ara?t?rmaya göre Google'?n pay? yüzde 10.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri