forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

VODAFONE B?R?'Y? SATIN ALARAK ?NTERNET ???NE G?RD?...

Vodafone Türkiye ile Koç Holding, Koçnet Haberle?me Teknolojileri ve ?leti?im Hizmetleri A.?.(“Koçnet”)’in hisselerinin tamam?n?n Vodafone Holding A.?.'ye devri için anla?ma imzalad?. Vodafone, Koç Holding bünyesindeki internet ?irketi Koç.net'in yüzde 99.99'unu 30 milyon liraya sat?n alma konusunda anla?t?.

Mart 2010’da Borusan Telekom'u bünyesine katan Vodafone Türkiye, y?l boyunca kurumsal mü?teri segmentindeki konumunu giderek güçlendirerek, 2011-12 mali y?l?n?n birinci çeyre?inde kurumsal segment gelirlerinde yüzde 36’l?k bir büyüme kaydetti.

Koçnet’i sat?n alma karar? ile, Vodafone Türkiye, hem kurumsal mü?teri segmentine yönelik ürün ve hizmet portföyünü daha da geli?tirmeyi, hem de ayn? zamanda bireysel mü?teri segmentine yönelik ürün ve hizmet portföyüne BiRi markas? ile ADSL hizmetlerini de ekleyerek geni?letmeyi planl?yor.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri