forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:Ak?ll? Telefon

akilli_telefon?ngiltere’de ak?ll? telefon ba??ml?l??? sonunda televizyonun da önüne geçti.

?ngiltere’nin medya düzenleme kurulu Ofcom taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre, 12-15 ya? arar? çocuklar?n neredeyse yar?s? ak?ll? telefon ba??ml?s? haline gelmi? durumda. Çocuklar ak?ll? telefonlar? yemek yerken, sinemada, hatta uyumaya haz?rlan?rken bile ellerinden dü?ürmüyor.

Ofcom’un verdi?i verilere göre, ?ngiltere’de ak?ll? telefon sahibi yeti?kinlerin oran? sadece yüzde 27 iken, gençlerde bu oran yüzde 47. Gençlerin yüzde 60’?, “ak?ll? telefonlar?n kendileri için bir ba??ml?l?k haline geldi?ini” itiraf ederken, yüzde 71’i telefonlar?n?n sürekli aç?k oldu?unu belirtti.

Ara?t?rmaya kat?lan 12-15 ya? aras? 521 gencin yüzde 34’ü yemek yerken, yüzde 47’si tuvalet veya banyoda, yüzde 27’si ise sinema, kütüphane veya tiyatroda cep telefonlar?n? kapatmad?klar? veya kullanmaya devam ettiklerini ifade etti.

Ara?t?rman?n ba??n? çeken Ofcom yetkilisi James Thickett, Apple iPhone’un h?zl? yükseli?ine ra?men gençler aras?nda Blackberry’nin hala en çok tercih edilen ak?ll? telefon markas? oldu?una dikkat çekti. Verilere göre, gençlerin yüzde 37’si Blackberry, yüzde 17’si ise iPhone kullan?yor.


Thickett, gençlerin ak?ll? telefonlar? en çok sms atmak için kulland?klar?na de?inirken, müzik dinleme, oyun oynama, sosyal payla??m a?lar?n? ziyaret etmenin zamanla televizyon izledikleri vaktin yerini ald???n? belirtti. Ara?t?rnaya göre, gençlerin yüzde 60’? telefonlar?na indirdikleri uygulamalardan da yararlan?yor. (Hurriyet.com.tr)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri