forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

RAMAZAN AYINDA DAHA FAZLA ?NTERNET KULLANILIYOR...

internet_httpTTNET’in Ramazan ay?n?n ilk 10 gününü ele alarak ortaya koydu?u sonuçlara göre Ramazan ay?nda internet kullan?m? artt? ve internet trafi?inin yo?un oldu?u saatlerde de?i?iklikler ya?and?.Ramazan’dan önceki günlerde TTNET abonelerinin interneti en yo?un kulland??? zaman dilimleri gün içinde 14:00- 16:00 aras? ve ak?amlar? ise 21:00 -23:00 aras? olarak öne ç?k?yordu.

Ramazan ay?n?n gelmesiyle birlikte internet trafi?i 15:00-17:00 saatleri aras?nda yo?unla??r hale geldi.

Ramazan’?n gelmesiyle birlikte 15:00-17:00 saatleri aras?ndaki trafikte, ramazan öncesinde ayn? zaman dilimine göre yüzde 18’lere ula?an dikkat çekici bir art?? ya?an?yor. Bu verilere göre TTNET kullan?c?lar? iftar? beklerken vakitlerini internette de?erlendirmeyi tercih ediyorlar.

Veri kullan?m? ramanzanda yüzde 10 artt?

Hafta içi veri kullan?m?nda, Ramazan öncesine göre yüzde 7’lik bir art?? var. Gündüz saatlerinde ise bu art?? yüzde 10’a ç?k?yor.

Hafta sonunda ise veri kullan?m?nda, Ramazan öncesine göre yüzde 8,7’lik bir art?? var. Hafta sonu gündüz saatlerinde ise Ramazan öncesine göre veri kullan?m?nda art?? yüzde 10,9’a ç?k?yor.

Ramazan ay?nda veri kullan?m?n en çok oldu?u gün ise hafta içi cuma, hafta sonu cumartesi olarak öne ç?k?yor. Ramazan öncesinde hafta içi internete en çok ilgi gösterilen gün per?embeydi. Ramazan öncesinde ve Ramazan boyunca hafta sonu en çok internet kullan?lan gün cumartesi.

Ayr?ca Ramazan içinde internet arac?l???yla sunulan e?lence içeriklerine ilgi art?yor. Buna göre Ramazan’da halk?m?z yüzde 6,5 oran?nda daha fazla video seyrediyor. Dosya payla??m? ve indirmedeki art?? ise yüzde 11,9 oran?nda.

TTNET’in sundu?u hizmetlere gösterilen ilgi de artt?. TTNET’in TV izleme olana?? veren Tivibu Web servisine gösterilen ilgi yüzde 11,3 oran?nda yükseldi. Ramazan ay?ndan itibaren günlük toplam internet veri kullan?m?n?n yüzde 2,8’i Tivibu Web servisi için kullan?l?yor. Tivibu Web ak?am saatlerinde de en yo?un ilgiyi gören TTNET servisi.

Tivibu Web’den sonra ilginin yükseldi?i ikinci TTNET servisi TTNET Müzik.

Sayfa t?klamalar?nda da Ramazan ay?nda yüzde 17,7’lik bir art?? ya?and?. Bu demek oluyor ki TTNET kullan?c?lar? Ramazan ay?nda internette daha fazla sörf yap?yor, yani daha fazla sayfa ziyaretinde bulunuyor.

Sosyal payla??m a?? Facebook’a ilgi Ramazan ay?nda yüzde 10, 3 oran?nda art?? gösterdi.

Ramazan ay?nda internette en fazla yap?lan ilk 3 aktiviteyi ?öyle s?ralayabiliriz: Video izlemek, internette sörf yapmak ve sosyal a?lara girmek.

Ramazan ay?nda internet trafi?indeki art?? illere göre farkl?l?k gösteriyor. Ramazan’la birlikte internete ilgisi en çok artan il Çanakkale. Çanakkalelilerin internet trafi?i yüzde 12,6 oran?nda artt?. Çanakkale’yi yüzde 12,1 oran?yla Edirne, yüzde 12 oran?yla Sinop takip ediyor. Bu rakamlara bakarak iftar saatinin uzamas?n?n internet trafi?inde de art??a neden oldu?u söylenebilir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri