forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ALMANYA FACEBOOK BE?EN BA?LANTISINI RESM? S?TELERDE YASAKLADI

ET?KETLER:FacebooklBe?en

facebook_sahipAlmanya Hükümeti, Facebook'la ilgili önemli bir karara imza att?. Almanya resmi internet siteleri verilerin güvenli?i için bundan böyle Facebook'un Be?en özelli?ini kullanmayacak. 

 

Alman hükümetinin üst düzey bili?im yetkililerinden Thilo Weichert, "Facebook'un be?en tu?u kullan?lan a? adreslerindeki verilere kolayca ula?abildi?ini ve bu nedenle, bir ay içerisin tüm devlet sitelerindeki be?en tu?unun kald?r?laca??n?" aç?klad?.

Facebook sözcüleri ise konuya sert tepki göstererek, "Bu ifadeler ba?tan a?a?? yanl??. Bizim, kullan?c?lar?m?z?n verilerini toplamak gibi bir amac?m?z yok ve olamaz. Be?en tu?unu t?klay?nca haf?zaya al?nan tek veri, kullan?c?n?n IP adresidir ve bu adres, üç ay içerisinde veri bankalar?m?zdan silinir" kar??l???n? verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri