forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

tvarsiviTelevizyon yay?nlar? konusunda Türkiye’nin ilk ve tek TV arama motoru www.TVarsivi.com, zengin görüntü ar?ivi ve h?zl? video izletme özelli?iyle ziyaretçilerine merhaba dedi.

Bir süredir test yay?n? devam eden TVarsivi.com, video izleme hakk?ndaki yerle?ik alg?lar? y?kmaya haz?rlan?yor. Medya Takip Merkezi'nin bünyesindeki Yeni Medya Platformlar? taraf?ndan uzun süren haz?rl?klar sonunda yay?n hayat?na ba?lat?lan arama motoru, dü?ük internet ba?lant?lar?nda dahi video izlemeyiçile olmaktan ç?kar?yor.

?stenilen herhangi bir görüntüyü saniyeler içinde izlemeye sunan TVarsivi.com’da yeralan içerikler, youtube ba?ta olmak üzere tüm sosyal payla??m platformlar?na an?ndaaktar?labiliyor.

Henüz test a?amas?ndayken, kullan?c?lar?n?n yan? s?ra televizyon kanallar? ve pek çokyap?mc?n?n ba?vuru adresi haline gelen platformun, normal yay?na ba?lamas?yla internetinyeni y?ld?zlar?ndan olmas? bekleniyor.

“En çok izlenenler” ve “En çok arananlar” bölümleriyle anl?k ölçümler yapan arama motoru,yorumlama, payla?ma ve ölçümleme servisleriyle, internette en çok izlenen yap?mlar? daortaya koyuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri