forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BTK'YA S?BER SALDIRI...

ET?KETLER:AnonymouslBTK

AnonymousSiber aktivist grup Anonymous, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu'nu (BTK) hackledi?ini duyurdu. Cnnturk.com'a konu?an BTK yetkilileri, kurumun web sitesine ba?l? ?ikayet platformunun sald?r?ya u?rad???n? do?rulad?.


Dnya ap?nda internet zgrl? iin eylemler gerekle?tiren ve sansre kar?? tavr?yla bilinen Anonymous bu kez de Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu'nu (BTK) hedef ald?.

Anonymous'un duyurdu?u bilgiye gre BTK'n?n web sitesi hacklendi. Buna gre siteye eri?im engellenmedi ya da siteye hacklendi?ine dair bir ierik veya uyar? eklenmedi. Ancak veritaban?ndan ele geirilen binlerce veri internete sa?ld?. Bu veriler ise BTK'ya ba?l? tuketici.btk.gov.tr adresindeki Online ?ikayet Sistemi verileri. 

Cnnturk.com'a konu?an BTK yetkilileri sald?r?n?n yap?ld???n? do?rulad? ve sistemin kapat?ld???n? syledi. Online ?ikayet platformunda kullan?c?lar ?ikayetlerini iletiyor, BTK yetkilileri de ?ikayetin muhatab?n? bularak konuyu ilgili kurumlara iletiyordu. BTK yetkilileri hacklenen verilerin bu sistemle etkile?im iinde bulunan ki?ilere ait oldu?unu ifade etti.

Digiturk Operasyonu 

Anonymous, daha nce Operation Digiturk (Digiturk Operasyonu) ad?yla sald?r? yapaca??n? duyurmu?tu. nk zellikle ?nci Szlk'n eri?ime engellenmesi Digiturk'e ili?kin telif haklar? probleminden kaynaklan?yordu. Operation Digiturk taraf?ndan Youtube'a yklenen duyuru videolar? ise Digiturk taraf?ndan kald?r?ld?. "Gvenli internet" ad?yla internet filtrelerini uygulamaya sokan BTK ?imdi kendi gvenli?ini sa?layamamas?yla ele?tiriliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri