forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:iDergilTabletl?PAD

idergi?nternetin ya?am?m?za girmesiyle gazete okuma al??kanl???m?z büyükölçüde de?i?ti. Tablet bilgisayarlar da ?imdiden bir çok yenili?iberaberinde getiriyor.

Öyle ki iPad ve Android Tablet'lerde ç?kan bir çok dergi, bu alanda okuma al??kanl?klar?m?z? de?i?tirecek. Türkiye'de ?u anda yay?n yapan bas?l? dergilerin tirajlar? 10 binler seviyesini a?makta zorlan?rken tablet dergiler bunu çoktan a?t? bile. 75 bin indirme oran?n? yakalayan dergiler uzun zamand?r tabletseverlerin bilgisayarlar?na indirilmi? durumda.

Bu dergilerden bir tanesi olan iDergi, iPad'ler için yay?na ç?kt??? hafta 5 bin indirme oran?n? yakalayarak AppStore raflar?nda en çok indirilen ücretsiz uygulama s?ras?nda 4. s?raya kadar yükseldi. Deneyimli gazetecilerin olu?turdu?u dergi, "Dokunma al??kanl?klar?n?z? de?i?tirece?iz" slogan?yla bas?l? ka??t dergileri bir kenara b?rakt?racak gibi görünüyor.

?lk olarak spor dergisi olan iDergispor'la ba?ar?y? yakalayan iDergilik uygulamas?nda Sanat dergisi de raflardaki yerini ald?.

iDergilik'te Ya?am, Otomobil, Teknoloji, Rujj ve Emlak dergileri yay?na önümüzdeki günlerde ç?kacak. E?er bir iPad'iniz varsa Apple Store'dan iDergilik'i aratarak bu deneyimi siz de ya?ayabilirsiniz.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri