forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

hidirA Haber'de yay?nlanan Benim Ad?m H?d?r Program?’nda bu hafta, sosyal medyan?n gücünü ispatlamak için ilginç bir deneme yap?ld?. 

Benim Ad?m H?d?r program?n?n yap?m ekibi, bir süre önce Suriye'ye giderek orada muhaliflerle görü?en Vatan Gazetesi Washington muhabiri ?lhan Tan?r'la ileti?im kurdu.

Ekip, daha sonra ?lhan Tan?r arac?l???yla bir Suriyeli muhalife ula?arak onunla Skype üzerinden görü?tü.

Muhammed adl? 24 ya??ndaki muhalif genç, Cuma günü ?am'da kat?ld??? protesto gösterisini cep telefonuna kay?t ederek Türkçe ve ?ngilizce aç?klamalarla Youtube'a yükledi.

Ayn? gösterici Cumartesi ak?am?  A Haber'de canl? yay?mlanan programa Skype arac?l???yla kat?ld? ve Suriye'deki geli?melerle ilgili görü?lerini aktard?.

Benim Ad?m H?d?r, bu yöntemle bütün k?s?tlamalara ra?men do?ru bilginin nas?l olup da dünyan?n ba?ka noktalar?na yay?labilece?ini göstermi? oldu. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri