forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?NTERNET VE MOB?L C?HAZLAR GAZETELER?N SONUNU HAZIRLIYOR!

internet_httpHaber Medyas?n?n Durumu 2012 raporuna göre gazetelerin varl??? tehlike alt?nda çünkü gazeteler hariç tüm platformlar büyüyor.

 

The Pew Research Center'?n gazetecilik projesi 'Project for Excellence'?n bu y?l 9'uncusunu yay?nlad??? rapor, art?k bir bilgi çöplü?üne dönü?en internetin ayr? ayr? tuttu?u bilgileri mobil cihazlar?n bir araya getirdi?ini söylüyor. Tablet ve ak?ll? telefon kullan?c?lar? mobil sayfalar ve uygulamalarla habere ve haber medyas?na daha s?k? ba?lan?yor ancak bu birliktelik gazetelerin yava? yava? alt?n? oyuyor. Sosyal medyay? ve interneti kullanan okuyucu gazeteden uzakla??yor.

Haber kurulu?lar?n?n bu süreçte kafas?ndaki en büyük soru i?areti ise bu yeni düzenden nas?l para kazanabilecekleri... Bunun için 'dost' dü?manlar? Apple, Google, Facebook, Amazon ve Yahoo gibi internet devleriyle i? birli?ine gitmek zorundalar.

Apple kendi uygulamas?na gelen reklam gelirinin yüzde 40'?n? kendine al?yor, Google'?n Android uygulamalar? için ald??? oran da yüzde 30. Gazeteler, haber televizyonlar? ve haber dergileri varl?klar?n? sürdürebilmek için bu uygulamalara ba??ml?lar.

SOSYAL MEDYANIN GET?RD??? TRAF?K 

Rapora göre; bir haber sitesi okuyucu trafi?inin sadece yüzde 9'unu sosyal medyadan al?yor. Bu ilginç çünkü hâlâ arama motorlar?ndan gelen okuyucu bu rakam?n neredeyse 2 kat?... Aç?l??? sayfas? da hâlâ önemli bir trafik getiriyor.

De?i?im sürecinde göreceli olarak en ?ansl? olan gazetelerse okuyucu kitlesi ya?l? olanlar. Ya?l?lar ço?unlukla internete ve mobil uygulamalara uzak olduklar? için bu kitle gazeteyi geleneksel yolla takip etmeye devam ediyor.

Gelir için Google'a mahkum hale gelen gazetelerin var olmak için yeni çözümler üretmesi gerekiyor. Mesela Washington Post’un Facebook'taki 'sosyal okuyucu' uygulamas? bu yolda iyi bir ad?m, ancak haberlerin payla??m?n?n olmamas? yeni medya okuyucusu için oldukça sinir bozucu...
ntvmsnbc

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri