forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TELEV?ZYONLAR DA SOSYALLE??YOR

ET?KETLER:Sosyal TV

tv_adamTürkiye’nin ileti?im ve e?lence ?irketi TTNET’in yeni dönem TV platformu Tivibu Ev, kullan?c?lar?na sundu?u Sosyal Tivi uygulamas?yla Türkiye’de bir ilki gerçekle?tiriyor. Tivibu Ev’in Sosyal Tivi uygulamas? sayesinde, art?k televizyonlar interaktif ileti?im araçlar?na dönü?üyor.

 

TTNET’in yeni dönem TV platformu Tivibu Ev, kullan?c?lar?na sundu?u uygulamalar ile fark yaratmaya devam ediyor. Tivibu Ev’in yepyeni uygulamas? Sosyal Tivi, televizyon üzerinden sosyal medya dünyas?na giri? yapman?z? sa?l?yor. Televizyon izlerken ayn? anda televizyon üzerinden sosyalle?me imkan? sa?layan uygulama, Türkiye’de bir ilki ya?at?yor.

Sosyal Tivi uygulamas? sayesinde; TV üzerinden arkada? listesi olu?turabiliyor, listedeki arkada?lar?n?za TV üzerinden mesaj atabiliyorsunuz. Üstelik bunlar? bilgisayara gerek kalmadan kumandan?z?n tu?lar?na dokunarak gerçekle?tirebiliyorsunuz. Tüm Tivibu Ev üyelerinin kullan?m?na aç?k olan interaktif Sosyal Tivi uygulamas? ile herhangi bir filmi, diziyi, canl? yay?n? televizyon üzerinden be?enebiliyor ve Sosyal Tivi’de yer alan arkada?lar?n?za önerebiliyorsunuz. Öneriyi alan kullan?c?lar ise kumandalar?n?n tek tu?una basarak önerdi?iniz içeri?i hemen izleyebiliyorlar. Uygulama üzerinden Twitter’a ba?lanmak da mümkün.
Sosyal Tivi, Tivibu Ev’in yeni kumandas?nda bulunan “Sosyal Tivi” tu?u ya da eski kumandas?nda bulunan “Seçenekler” tu?u üzerinden kullan?labiliyor. Kullan?c?y? ad?m ad?m yönlendiren kurulum sayesinde ki?isel bilgiler ve tercihler kolayca ayarlanabiliyor.

Sosyal Tivi sayesinde kullan?c?lar, cep telefonlar? üzerinden kendi Tivibu Ev cihazlar?na ya da herhangi bir Tivibu Ev kullan?c?s?na mesaj gönderebiliyorlar. ?zlemek istedikleri program? kaç?ran kullan?c?lar ise yine cep telefonlar? üzerinden gönderdikleri mesaj ile Tivibu Ev’i otomatik olarak açabiliyorlar. Böylece aç?lan program, Tivibu Ev’in Geri Al ?zle özelli?i sayesinde izlenebiliyor.  Bu özelliklerden faydalanmak için kullan?c?lar?n, cep telefonlar? üzerinden sadece bir kereli?ine 6606’ya “TV” bo?luk “Kullan?c? ad?” bo?luk “PLTV” mesaj?n? göndermeleri yeterli oluyor.

Ayr?ca Tivibu Ev’in ?nteraktif uygulamalar özelli?i sayesinde kullan?c?lar, Flickr’da foto?raf albümlerini gezebiliyor ve foto?raf yükleyebiliyor.

Tivibu Ev’in abone say?s? 50 bini a?t?

50 bin aboneye a?an Tivibu Ev, her geçen gün daha çok ki?i taraf?ndan deneyimleniyor. Tivibu Ev, Sosyal Tivi ve birçok yenilikçi özelli?i sayesinde kullan?c?lar?na keyifli zaman sunmaya ve hayat? kolayla?t?rmaya devam ediyor. iPhone, iPad ya da Android i?letim sistemine sahip telefonlar?n? art?k kumanda olarak da kullanabilen Tivibu Ev aboneleri için tek kumanda dönemi de geçmi?te kal?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri