forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

RAMAZAN AYI ?NTERNET TRAF???N? TAMAMEN DE???T?RD?

internet_httpTTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, geçen y?l TTNET verilerine göre yüzde 7 olan Ramazan’da veri trafi?i art?? oran?n?n bu y?l yüzde 10 olarak gerçekle?ti?ini söyledi.

Sosyal a?lar, video ve oyunlara Ramazan öncesine göre daha yo?un ilgi gözlenirken, yemek tarifi siteleri ise t?klanma rekoru k?rd?lar.

TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, Ramazan ay?nda, internet kullan?m al??kanl?klar?n?n de?i?ti?ini söyledi.

KULLANIM SAAT? DE???T?, VER? TRAF??? ARTTI

Y?lmaz’?n aç?klamalar?na göre, TTNET aboneleri Ramazan’dan önce interneti yo?un olarak gün içinde 14:00-16:00, ak?amlar? da 21:00-23:00 saatleri aras?nda kullan?rken, Ramazan’da yo?unluk t?pk? geçen y?l oldu?u gibi 15:00-17:00 saatleri aras?na kayd?.

Türkiye genelinde, Ramazan öncesine göre veri kullan?m?nda yüzde 10 art?? meydana geldi. Geçen y?l bu oran yüzde 7 idi. Geçen y?l yüzde 8.7 olan hafta sonu kullan?m art??? ise bu Ramazan’da yükselerek, yüzde 11 olarak gerçekle?ti.

Veri kullan?m? en çok artan iller aras?nda K?rklareli ba?? çekiyor. K?rklarelilerin internet trafi?i yüzde 15.23 oran?nda artt?. Onu yüzde 15.21 art??la Yalova ve yüzde 15.14 art??la Edirne takip ediyor. ?nternet trafi?inde en fazla art?? görülen di?er iller ise s?ras?yla; yüzde 14.44 ile Sinop, yüzde 13.99 ile Bal?kesir, yüzde 13.68 ile Tekirda?, yüzde 13.57 ile Sakarya, yüzde 13.42 ile Ayd?n, yüzde 13.41 ile Çanakkale ve yüzde 12.98 art??la Bilecik oldu.
Geçen y?l internet trafik art??? aç?s?ndan ilk üç il; yüzde 12.6’l?k art??la Çanakkale, yüzde 12.1’lik art??la Edirne ve yüzde 12’lik art??la Sinop idi.

Facebook kullan?m al??kanl?klar? farkl?la?t?, oyun ve videolara ilgi artt? Ramazan’la birlikte Facebook’taki t?klamalarda geçen y?l yüzde 10.3 olan art?? oran?, bu y?l yüzde 15.5 olarak gerçekle?ti. Online oyunlara olan ilgi de artt?. Adresinde “oyun” geçen sitelerin t?klamas?nda yüzde 21.5 oran?nda art?? oldu. Tivibu Web kullan?m?nda da yüzde 21 art?? meydana geldi.

YEMEK TAR?FLER? DAHA ÇOK TIKLANDI

Ramazan’la beraber internet kullan?c?lar?n?n lezzete olan dü?künlü?ü de artt?. Adresinde “yemek” geçen sitelere yüzde 50, adresinde “tarif” geçen sitelere ise yüzde 141 oran?nda daha çok girildi.

V?DEO ?ZLENMES? ARTTI

Geçen y?l Ramazan’da video kullan?m? yüzde 6.5 oran?nda artarken, bu y?l art?? oran? yüzde 10 oldu.

Online sohbete ve internet üzerinden sesli ve videolu görü?meye de ilgi yükseldi. Anl?k mesajla?malarda geçirilen süre, Ramazan’la beraber yüzde 15 oran?nda artt?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri