forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Youtube kapatma karar?yla ilgili mahkemeye ba?vurdu...

youtubeYoutubeT?B'in idari i?leminin iptali ve yrtmesinin durdurulmas? iin de ayr?ca Ankara 4. idare Mahkemesi'nde dava at?.

T?B'in idari karar?yla D??i?leri Bakanl???'ndaki gizli Suriye toplant?s?n?n kay?tlar?n?n yay?nland??? Youtube kapat?lm??t?. Glba?? Sulh Ceza Mahkemesi de milli gvenlik gerekesiyle Youtube'a eri?iminengellenmesine karar vermi?ti. Ard?ndan Trkiye Barolar Birli?i (TBB) mahkeme karar?n?n kald?r?lmas?n? istemi?ti.

Bu itiraz zerine Glba?? Sulh Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin twitter'? aar karar?n? emsal gstererek Youtube yasa??n? kald?rm??t?. Glba?? Cumhuriyet Ba?savc?l??? bu karara itiraz etmi?ti. ?tiraz? kabul eden Glba?? Asliye Ceza Mahkemesi karar?yla youtube kapal? kalmaya devam etmi?ti.

AYM YOLU AILDI

Yasa??n devam? karar?yla youtube kapal? kalmaya devam ederken, itiraz zerine verilen kararlar kesin oldu?u iin Youtube'la ilgili i hukuk yollar? tkendi?inden Anayasa Mahkemesine bireysel ba?vuru yolu da a?lm??t?.

YOUTUBE BA?VURDU

Al?nan bilgiye gre merkezi ABD'de bulunan youtube, Trkiye'deki avukat? Gnen Grkaynak arac?l???yla bugn sabah saatlerinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel ba?vuruda bulundu. Ba?vuru dilekesinde youtube ile ilgili yasak nedeniyle d?nce ve ifade hrriyeti hakk?n?n ihlal edildi?inin tespitine karar verilmesi istendi. 

Ba?vuruyu AYM karara ba?layacak. AYM yasak nedeniyle ifade hrriyetinin ihlal edildi?ine karar verirse youtube eri?ime a?lacak. AYM daha nce ifade zgrl?ne kar?? a??r bir mdahalede bulunuldu?u gerekesiyle sosyal payla??m sitesi twitter'?n da eri?imea?lmas?na karar vermi?ti.

?DAR? YARGIDA DA DAVA

Youtube ayr?ca yine avukat? Grkaynak arac?l???yla T?B'in idari i?leminin iptali ve yrtmesinin durdurulmas? istemiyle Ankara 4. ?dare Mahkemesinde dava at?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri