forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Yazdır
PDF

'WIKILEAKS BİLMECESİ' VE KENDİ EKSENİNE DOĞRU KAYAN TÜRKİYE

Aktif .

  HALİD ŞENER 

Dünya kamuoyu son günlerde “Wikileaks bilmecesini” çözmeye çalışıyor. Diplomasinin “11 Eylül`ü” olarak adlandırılan bu “sızıntı” bazı ülke ve şahısları hedef tahtasına oturtup birilerini ciddi sıkıntıya sokmayı hedefliyor.

Dünyada güç dengelerinin değişime yüz tuttuğu bir dönemde gelişen ve değişen dünyada artık isteyen her gücün karşı tarafa istediklerini yaptırmakta güçlük çektiği böyle iki yüzlü bir dünyada işlerin eskisi kadar kolay olmadığı ve bundan sonra da daha zorlaşacağı gün gibi aşikardır. Yalanın “som altın” olduğu aldatmanın “sultanlık tahtında” yaşadığı bir devir künde künde üstüne yıkılıyor. Yalanlar birer değil biner biner dökülüyor ve dökülecek. Hakikatlar ise bir bir ortaya çıkıyor.

Öteden beri Türkiye`nin başına örülen her türlü çorap muhakkak Türkiye`yi alabora ediyordu. Türkiye`yi cumhuriyetten  buyana belli plan dahilinde idare edenler, “darbelerle” sünepeleştirenler, “irtica” yalanlarıyla zulüm edenler, “Ergenekon” tezgahıyla binbir entrika çevirenler, “etnik çatışmalarla” ülkeyi kaosa sürükleyip bundan nemalananlar, gençleri sokağa dökerek kirli hedeflerine varanlar, “kürt meselesini” yıllarca ellerinde en büyük bir malzeme olarak kullananlar, artık bunların para etmediğini anladılar. Halkın kendi iradesini ortaya koyduklarına şahit oldular. Küresel manada hem Türkiye`ye hemde yanıbaşında bulunan islam dünyasına doğrudan verilemeyen mesajlar  “wikileaks sızıntısıyla” güya verilmeye çalışılıyor. Bana çok manidar gelen, bu sızıntıyı dünyanın en meşhur gazete, dergi ve haber ağları anında servis etti.

En son bütün iç ve dış dinamıikleri harekete geçirerek engellenmeye çalışılan “referandum” oylamasında ezici bir “evet” oyu çıkması ise içte ve dışta ciddi hazımsızlığa sebebiyet verdi. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki bu işin ikinci adımı toptan bir yeni anayasa hamlesiydi. Sadece bununla da kalmıyor 8 seneden sonra bir 5 sene daha istikrarlı bir Türkiye`yi kimse aklına bile getirmek istemiyor. Anayasayı kökten değiştiren bir Türkiye`nin nasıl amudi olarak yükseleceğini bir hayal edin. Türkiye`nin anayasayı değiştirmesi aslında Orta Doğu`da, Orta Asya`da, Balkanlar`da ve hatta İslam dünyasında  köklü bir anayasa değişikliği gibi bir şeydir. Asırlarca bu coğrafyada uygulanan karanlık bir anayasanın tarihin çöp sepetine fırlatılmasıdır. Etrafındaki ülkelere bunun müspet tesirini bir hayal edin. İslam dünyasını nasıl etkileyip harekete geçireceğini bir düşünün. Bütün bu etkileşmelerin özünde kilit Ak Parti`dir. Başbakandır, Dışişleri bakanıdır ve netice itibariyle Türkiye`dir ve Türkiye`nin her geçen gün içte ve dışta parlayan itibarıdır.

Çok değil aylar önce birileri Türkiye`nin “eksen kayması” yaşadığını ısrarla vurguladı lakin bundan da istedikleri hedefe varamadılar. Ancak işin aslı hiçde öyle değildi. Ekseninden kaymış bir Türkiye asırlarca kaybettiği kendi eksenine doğru kayıyordu. Bunu yaparken de ne Amerika`dan ne de Avrupa`dan kopuyordu sadece “kendi olmaya” çalışıyordu. Aslında Türkiye`nin gidişatından endişe duyup eksen kaymasıyla suçlayanlar bir yönüyle haklıydı. Çünkü Türkiye`yi kendi eksenleri çerçevesinde bir yola koymuşlardı ve kendi arzuladıkları güzergahdan ayrılan Türkiye onlara göre eksen kayması yaşıyordu. Dış dünya ile ilişkileri problem bir Türkiye, kendi iç meselelerinden başını kaldırıp dünyada neler oluyor diyemeyen Türkiye, kendi içinde suni gündemlerle hasta Türkiye, uluslararası arenada sözü sazı dinlenilmeyen Türkiye, yeryüzünde ihrabda mahalli olmayan Türkiye, haksızlık ve zulümler karşısında sesi soluğu çıkmayan Türkiye, ekonomide dışa bağımlı Türkiye, uluslararası camiada yanlızlaştırılan Türkiye, onlara göre Türkiyenin olması gereken ekseni buydu.

Wikileaks operasyonu, Obama yönetiminin birilerine göre kontrol edemediği bir gelişime küresel bir elin ve gücün derin müdahelesidir.  Yani “küresel ergenekondur”. Ve bu manada Obama yönetimini de aşan bir operasyondur. Dolayısıyla İslam dümyasına sıcak mesajlar veren bir Obama ve yönetimide bu opersayondan nasibini almıştır almaya devam edecektir. Ama Türkiye`nin “wikileaks”ten alacağı tek ders her alanda performansını katlayarak yola devam etmesidir.

sener33mhe@yahoo.com

DKM ARŞİVİ