forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

BU MEDYA BU HALKI NEYE ?KNA EDEB?LD? K?...

Aktif .

  Bu medyada, Türk milleti sabah programlar?nda e? bulabilece?ine ikna edilebildi mi? Bu medyada, Türk milleti çocuklar?n? ?ark? yar??mas?na sokarsa, onlar? star yapabilece?ine ikna edilebildi mi?

ATILGAN BAYAR'IN AK?AM'DAK? YAZISI

Türkiye ‘ikna odas?’ndan ç?k?yor...

Bu medyada, Türk milleti sabah programlar?nda e? bulabilece?ine ikna edilebildi mi? Bu medyada, Türk milleti çocuklar?n? ?ark? yar??mas?na sokarsa, onlar? star yapabilece?ine ikna edilebildi mi?

Bu medyada, Türk milleti y?llard?r film çekmeyen Hülya Av?ar’?n ‘gündem’ oldu?una ikna edilebildi mi?
Bu medyada, Türk milleti Monte Kristo Kontu çakmas?, Oscar Wilde araklamas? bir dizinin ödüllük oldu?una ikna edilebildi mi?
Bilemiyorum. Emin de?ilim.

Ama bu medya üzerinden; Türk milleti,  soyk?r?mc? oldu?una, yalan?n bu kadar uzun kuyruklusuna ikna edilemedi.
Buna eminim.

Onca tart??ma program?, onca haber, onca agrandize edilmi? hikâye kifayet etmedi.

Bu milleti, Müjde Ar’?n hâl⠑seks sembolü’ oldu?una bile inand?rabilen bir ortamda,  ?srarla anlat?lan yalanlar?n çuvallad??? noktaday?z.
Çünkü, medyada anlat?lan her ?eye e?lence kabilinden inanm?? gibi yapsa da,  kalbinin bir k?sm?nda Ermeni dostlu?u oldu?unu bilen Türk milletinin bu devasa ‘soyk?r?m’  yalan?na inanabilmesi, dedesine katil diyebilmesi mümkün de?ildi.
Ermeniler ile bir ortak ac?y? ya?ad???m?z?, kar??l?kl? günahlar?m?z oldu?unu biliyoruz.
Ama dininde, kültüründe ‘soyk?r?m’ olamayacak bir milleti, yalan?n bu derece büyü?üne medya üzerinden bile inand?ramazs?n?z.
***
O ‘medya akl?’ bu imkâns?zl?kla art?k yüzle?ti.
Yalanlara kar?? yükselen toplumsal reaksiyonun tekrar üzerine binmeye çal???yor.
?imdi dikkat edin, medyada herkesin Türkçü oldu?u bir dalga ile kar?? kar??ya kalaca??z.
Daha dün, ‘soyk?r?m iddialar?’n? agrandize eden medyalarda ne kadar çok Türkçü yazar ve yorumcu varm??, ilgiyle izleyece?iz.
...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri