forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

BASINDA B?LG? YOZLA?MASI

Aktif .

hasanbulent_kahramanHASAN BLENT KAHRAMAN: Sabah'?n Pazar ekinde bas?n?n "sosyal pornografik" bir anlam ta??d???n?, bunun da herhangi bir d?nsel, zihinsel temel zerine de?il, if?aya, te?hire dayanan, zel hayat?, ?ahsiyat? tecavz eden polemiklerden kaynakland???n? belirttim.
Bu durumun politik, ideolojik ve kltrel bir anlam? oldu?unu, bas?na sayg?nl?k ve okur kaybettirdi?ini syledim. Bugn bas?nda tart??malar daha "namuslu" yani "gerek" bir bas?n aray???n?n zorlamas?ndand?r. Bas?n?n bu ?ekilde yozla?mas?na, yozla?t?r?lmas?na yol aan nedenlerden birisi bilgi ve uzmanl?k kavram?n?n eksikli?idir.


Trkiye'de son dnemlerde srekli artan dozda iki ?ey ortaya ?kt?. ?lki, Trkiye uzmanl??a verdi?i de?eri srekli erozyona u?ratt?, yok etti. Uzmanl?k ve onun sahip oldu?u bilgi yerine gre o manas?z "enteldantel" deyimiyle tketildi, yerine gre ok a?k bir ayd?n d?manl???yla. Buna kar??l?k, orta mal? bir sylem geli?tirildi, her ?ey olabilece?i en basit ?ekle indirgendi, ucuzlat?ld?.


?kincisi, bas?n ve zellikle de TV'ler "Trkiye tart???yor" ba?l??? alt?nda, "Trkiye demokratla??yor" yakla??m?yla kar??l?kl? z?tla?maya, kap??maya dayal?, kimsenin kimseyi dinlemedi?i, herkesin kendi bildi?ini okudu?u tart??ma programlar?yla idare edilir hale geldi. Bu programlarla uzman?n ve bilginin susturuldu?u, sokak slubunun hkim oldu?u bir dneme girildi. ?? yle bir noktaya geldi ki, bilgi nedir, yanl?? nedir, uzmanl?k nedir, bilim nedir kavramlar?n? ?imdi yeniden tarif etmek zorunlulu?u ortaya ?kt?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri