forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Yazdır

KÖŞELERDE BAŞIBOŞLUK

Aktif .

yavuz baydarYAVUZ BAYDAR: Meslekte 'esası gözden kaçırıyor' muyuz? Buna 'evet' yanıtını verenler, kitle gazetelerindeki köşelerde gündemin iyice 'kişisel konular'a kaymasını örnek gösteriyor. Bu da güven kaybına yol açıyor.

Kamusal veya özel haber kuruluşlarımızda -yazılı basın olsun, görsel medya olsun- çalışanları ortak bir meslek ahlak rehberliğine bağlayıcı, gazeteciye bir nevi özdisiplin sağlayıcı "etik kurallar" oluşturma hevesi pek yok.

Olanlara da riayet edildiği pek söylenemez.

Köşelere yansıyan bireysel konu tercihlerine, "köşeler dokunulmazdır" şeklinde yerleşen sakat kalıplara ve mesela Emin Çölaşan'ın yazdığı türden kitaplara ve etiğe saygı çağrılarına arsızca meydan okuyuşlara bakıldığında, kuralsızlığın nedenleri kolayca anlaşılır.
İçimizden bir kısmı toplumda haklı eleştirilere neden olan imtiyazlıların benzeri bir sosyal ayrıcalık düzeyine erişme ve orada kalma mücadelesinde. Daha beteri, bu mücadelede gazetecilik ve haber kuruluşu birer araç.

Buna itiraz eden de hemen hemen yok gibi.

Aslında, çok satan kitle iletişim gazetelerinde köşeler, hem analiz ve yorum (yani haberin sunduklarını belli bir çerçeve ve perspektife oturtma eylemi) hem de hayatın farklı tadlarını, tarzlarını, beğeni odaklarını yansıtır, nesnel olandan öznel olana doğru uzanırlar.
Öyledir. Ancak, haber ve yorumun belli bir ahlak çerçevesinde halka kavuştuğu ülkelerdeki yayın organlarında, köşe yazarı veya yorumcunun popülerliği üslup tadıyla ve seçtiği konuların cazibesiyle ölçülür. Kendisini haberin veya yorumun ötesinde, onu kenara iten bir merkeze oturtan, "benmerkezci" tipler bile, kırmızı çizginin nereden geçtiğini bilirler.

İki çizgi vardır. Biri, etik alanı ihlal etmekle, diğeri ise haber değeri taşıyan gelişmelere özne olmakla ilgilidir. Bu iki noktada, -varsa- haber kuruluşunun yayın ilkeleri, yoksa gazetenin içeriğinden ve itibarından sorumlu genel yayın yönetmeni devreye girer.
Muhabirden nasıl meslek ahlakı beklenirse, yorumcudan da beklenir.

Köşelerin kişisel çıkar sağlama veya öç alma kanalları olmasına izin verilmez.

DKM ARŞİVİ