forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEHMET BARLAS, AHMET HAKAN'I 28 ?UBAT'LA ELE?T?RD?

Aktif .

    Sabah Gazetesi ba?yazar? Mehmet Barlas Hürriyet'te yazan Ahmet Hakan'? 28 ?ubat hat?rlatmas?yla ele?tirdi. Barlas, "1997'nin post-modern darbesine "Hay?r" diyenlere nefes ald?ran Kanal 7 olmasayd?, bir çakma Ni?anta?l? ile bu sat?rlar?n yazar?n?n yollar? kesi?ebilir miydi?" diye yazd?...
Mehmet Barlas'?n bugünkü yaz?s?...

EVET VE HAYIR

?NSAN Ni?anta??'na ç?k?nca kendisini ba?ka dünyalara gitmi? gibi görebilir.
Ama bu san?, insan?n beynini de s?f?rlamas?na sebep olmamal?.
Örne?in böylelerin "Her ?eye evet" deme itiyad?na sahip oldu?u ki?iyle nerede, neden tan??t???n? unutmas? m? gerekir?
1997'nin post-modern darbesine "Hay?r" diyenlere nefes ald?ran Kanal 7 olmasayd?, bir çakma Ni?anta?l? ile bu sat?rlar?n yazar?n?n yollar? kesi?ebilir miydi?
Kanal 7'deki militarizme "Hay?r" denilen günler, bugüne Süvey? Kanal? kadar m? uzak art?k?
Ya da Turgut Özal'?n askerin açt??? yoldan geldi?i iddias?n? seslendirirken, o yolun Özal için de?il Turgut Sunalp ve Necdet Calp için aç?ld???n? bilmezden gelmek, nadanl??a tüy dikmiyor mu?
Turgut Özal'?n ülkeyi sivil rejime döndürmesi, gerçekten unutuldu mu Özkökgiller tak?m? üyeleri taraf?ndan?
Baz?lar? bekâr kalmak meselesinde oldu?u kadar sayg?l? ve hakikatli olmak konusunda da ke?ke Fethullah Gülen'i kendilerine model alsalard?.
Veya ke?ke Erbakan'a damat olsalard?. (Sabah)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri