forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yeni_radikallMedya kulislerinin en popüler konusu Pazar günü yenilenen Radikal... Boyutu ve mizanpaj? ba?tan a?a?? de?i?en Radikal'in yazar kadrosunu da de?i?tirdi. Gazeteciler de yeni Radikal'le ilgili görü?lerini aç?klamaya ba?lad?lar. Fehmi Koru, "Yenilenmi? Radikal'de henüz 'ç???r açma' anlam?na gelecek fazla bir özellik yok, ama ben yine de elime ald???mda heyecan duydum." diye yazm??...Fehmi Koru Taha K?vanç yaz?s?nda Yeni Radikal'le ilgili ?unlar? yazm??...

....

Konumuz Radikal oldu?u için bir sebebim daha var: Eyüp Can'?n da ba?ar?l? olmas?n? yürekten istiyorum. ?ddial? genç bir insan, meslek a?k? yerinde ve dünyay? yak?ndan takip ediyor; biri gazetecilikte bir ?eyler yapacak ve ç???r açacaksa o ki?i pekâlâ Eyüp Can olabilir. Kendisiyle yap?lan mülâkatlarda "Yapaca??m" diyor ve ç???r açmaktan bahsediyor.

Yenilenmi? Radikal'de henüz 'ç???r açma' anlam?na gelecek fazla bir özellik yok, ama ben yine de elime ald???mda heyecan duydum. ?lk günkü hislerim ikinci gün biraz daha yo?unla?t?. Dün bakt?m, "Üçüncü günkü Radikal daha iyi olacak, göreceksiniz" diyor Eyüp Can.

"Her gazetenin ilk nüshas? kötüdür" diye bir tespitim var benim. Haz?rl?k süresi ne kadar uzun tutmu? olursa olsun, ilk günün acemili?i her seferinde kendini gösterir ç?kan üründe. Bir ?eyler unutulur, bir ?eyler fazladan gazeteye girer. Künyesiz ç?kan gazete bile görmü?ümdür; son dakikaya kadar kimsenin akl?na gelmedi?i için...

Dün elime ald???m Radikal ilkinden çok daha iyiydi.

...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri