forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

banu_guvennAhmet Hakan Hürriyet'teki yaz?s?nda NTV'de i?ine son verilen ve bunun üzerine Ba?bakan'a mektup yazan Banu Güven'i ele?tirdi. 

 

Güven'in muhalif oldu?u için de?il, “Banu Güven soru sormay? bile beceremedi?i için i?inden oldu” görü?ünü savunan Ahmet Hakan, bugünkü kö?esinde ?unlar? yazm??... 


Banu Güven’e neden destek vermedim?

 Bir gazetecinin “siyasi tutumu” nedeniyle i?inden olmas?na tabii ki kar?? ç?kar?m.
Ama bunun için öncelikle o gazetecinin, sadece ve sadece “siyasi tutumu” nedeniyle i?inden oldu?unu en az?ndan gayet net bir ?ekilde ortaya koymas? gerekir.
Mesela en basitinden ç?k?p “Ben siyasi tav?r ald?m ve i?imden kovuldum” demesi, diyebilmesi gerekir.
En az?ndan kendisinin i?ine son veren kurumuyla hesapla?ma cesaretini göstermesi gerekir.
Kaybedece?i hiçbir ?ey kalmam??ken bile Ba?bakan’a “Lütfen bizi biraz daha az korkutabilir misiniz Ba?bakan?m” diye mektup yazmak, en az?ndan iktidar bask?s?yla i?inden edildi?ini ima eden bir gazeteciye yak??maz.
Kurumunla hesapla?ma, iktidarla hesapla?ma... Sadece “Hükümet bast?rd? i?inden oldu” efsanesinin beslenip büyümesine katk? sa?layacak birkaç küçük ad?m at... Bu durumda birilerinin ç?k?p da “Mesele belki de performanst?r” deme hakk? do?ar.
Ben i?te o haktan yararland?m.
Fazla abartmayal?m: 48 kalem “Banu Güven siyasi duru?u nedeniyle i?inden oldu” derken bir kalem de vars?n “Banu Güven soru sormay? bile beceremedi?i için i?inden oldu” deyiversin. Ne olur ki?
Gelelim “Banu Güven’in ba??na gelen bir gün senin de ba??na gelir” türünde uyar?larda bulunanlara... Bu tür uyar?larda bulunanlara, “Öyle bir durum olursa Banu Güven için gösterilen tepkilerin ayn?s?n?n benim için de gösterilmesine fitim” diyorum, ba?ka da bir ?ey demiyorum.

Hürriyet 15 Temmuz 2011

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri