forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

YA?AR NUR?'N?N HOVARDALI?INA AHMET HAKAN B?LE DAYANAMADI...

Aktif .

yasarnuri_ozturkFetvalar?yla dikkat çeken Ya?ar Nuri Öztürk'ün a?k hayat? ilim adaml???n? gölgede b?rakt?. Ahmet Hakan'a göre, Öztürk art?k bitti... 

Siyasetten çekildikten sonra pek ortada gözükmeyen ilahiyat profesörü Ya?ar Nuri Öztürk son olarak a?k hayat?yla yeniden gündemde.. 

Geçti?imiz y?llarda e?ini asistan?yla aldatt??? ortaya ç?kan ve bunun üzerine bo?anan Ya?ar Nuri Öztürk önceki gün "25 ya??nda kumral bir sevgilim var" aç?klamas? ile ilgi oda?? oldu.


Hürriyet yazar? Ahmet Hakan Co?kun da Öztürk'ün art?k bitti?ini söyledi.


??te Ahmet Hakan Co?kun'un Ya?ar Nuri Öztürk analizi:


Ya?ar Nuri Hakk?nda

Çok bilgilidir Ya?ar Nuri... Çok da zekidir.
E?er zekâs?n? kontrol edebilseydi...
E?er kibir batakl???na saplanmasayd?...
E?er heva ve heveslerine gem vurabilseydi...
E?er bu denli havaya girmeseydi...
K?sacas?...
Kendine yaz?k etmeseydi, ?slam dünyas?n?n en büyük bilginlerinden biri olabilirdi.
* * *
Ama olmad?...
Havaya girdi, sonsuz bir güvenle ba?land??? zekâs?n?n esiri oldu, bilgi birikiminin kendisine sa?lad??? özgüveni abartt?kça abartt?, alan?n?n d???nda da hükümdar olabilece?ini sand?.
Ve böylece...
Savruldu, uçtu, ?a??rtt?, kontrolsüz kald?.
K?sacas?...
Son günlerde Ya?ar Nuri’nin magazin ekranlar?nda estirdi?i f?rt?na, bir ba?lang?ç de?il sonuçtur .
Ve sonuca da böyle gelinmi?tir.

Hürriyet 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri