forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkok_30028 ?ubat postmodern darbesinin en önemli aktörlerinden medyan?n o dönemki en önemli figürü Ertu?rul Özkök savunmaya geçti. 

 

 

Ertu?rul Özkök'ün kö?e yaz?s?ndan ilgili bölüm:

Acilen soral?m: 28 ?ubat ismi nereden geliyor

28 ?ubat’la ilgili operasyon dün ba?lad?.
Daha önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de bu konuyu ele alaca?? aç?klanm??t?.
Bu demektir ki bu konuyu enine boyuna tart??aca??z.
Öyleyse en ba??ndan ba?layal?m.
Yani isminden.
Arkada?lar “28 ?ubat” ad? nereden geliyor?
Genç nesillere bir kere daha hat?rlatal?m.
B?R;
-  “28 ?ubat ismi, 1997 y?l?nda o gün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun ald??? kararlar” nedeniyle verildi.
Yani MGK adl?, me?ruiyetini Anayasa’dan alan kurum, malum kararlar? o gün ald??? için böyle an?l?yor.
?K?;
-  Milli Güvenlik Kurulu’nun ald??? bu kararlar, daha sonra dönemin seçilmi? me?ru hükümetinin bütün üyelerinin imzas?yla yürürlü?e konuldu.
?mzalayanlar aras?nda bugünün Cumhurba?kan? da var.
?imdi gerek savc?lar?n gerekse TBMM’nin, o dönemin MGK üyelerine ve ya?ayan bütün bakanlar?na ?u soruyu sormas? gerekmez mi?
A) O bildiriyi neden imzalad?n?z?
B) ?mzalad???n?z yetmiyordu da bir de niye uygulama kararlar? ç?kar?p onlar? da yürürlü?e soktunuz?
Bu konu madem tart??maya aç?ld?, kamuoyu, o günün seçilmi? ki?ilerinin bunlar? niye imzalad???n? da bilmek hakk?na sahip.
Neden imzalad?lar?
Dört ??ktan biri olabilir:
a) Askerden korktuk, onun için imzalad?k.
b) Seçimlere kadar durumu idare etmek istedik.
c) Koltuk tatl? geldi?i için.
d) Hiçbiri.

E?er hiçbiri ise de ne?
Aradan 15 y?l geçtikten sonra bugün baz?lar?n?n ortaya ç?k?p nutuklar att???n? görünce, bu sorular?n cevab?n? siz de merak etmiyor musunuz?

http://www.hurriyet.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri