forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

"?stifa ediyorum" ba?l???yla yay?nlanan yaz?s?na Özkök "Bu bir istifa dilekçesidir" diye ba?lam??. Özkök devam?nda ise ?u sat?rlar? kaleme alm??... 

De?erli okurlar?m, size tarihi karar?m? aç?kl?yorum:
“Bugün itibariyle, Türklü?ümden vazgeçiyorum.”
Ben art?k etnik aidiyeti olmayan, bunu reddeden bir Türkiye Cumhuriyeti vatanda??y?m.
Bu dilekçeyi hangi makama vermem gerekti?ini bilemedi?im için, direkt siz okurlar?ma sunuyorum.
Ama bu karar?m? aç?klarken, baz? noktalar? da bilmenizi istiyorum.

* * *

Bu karar?, “Türklü?ümden utand???m için” falan almad?m. 
Tam aksine, yüre?imde, göçmen babam?n bana vasiyet olarak b?rakt??? ?u sözler yaz?l?: 
“O?lum buras? bizim son vatan?m?z. Gidecek ba?ka vatan?m?z yok... ”
Bu ülkede bir “Türk” olarak mutlu ya?ad?m, ya??yorum.
Hayat?m boyunca, ad?nda “milliyetçi” kelimesi bulunan bir partiye oy vermedim.
Yetmi?li y?llarda Demirel’in ba?bakanl???ndaki “Milliyetçi Cephe” hükümetlerini ele?tirdim.
Türklükten istifam?n tek nedeni var:
Kürt sorununun çözümüne en büyük katk?y? yapmak... 

(...)

Yaz?n?n Tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri