Yazdır

28 ?ubat dalgas? medyaya da uzan?r m??

Aktif .

ademyavuzBugün yazar? ve Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, 28 ?ubat soru?turmas?yla ilgili önemli bir iddiada bulundu...

Arslan, "Gelelim 28 ?ubat'a..." ba?l???yla yazd??? bugünkü yaz?s?n?n sonunda ?u notlar? aktard?.. 

(...)

28 ?ubat'?n faturas? sadece askerlere mi ç?kacak? Sonuçta tarihe postmodern darbe olarak giren bu süreçte siviller, bürokratlar, i? dünyas? ve medya da vard?. Her ?eyi askere fatura etmek haks?zl?k olur.
Ba?kentin havas?na bakarak ?unu söylemek mümkün:

Savc?l?k eldeki bilgi ve belgeler ?????nda kendi yol haritas?nda ilerliyor. Yani dalgalar sürer ve çok uzak olmayan bir zamanda sivil uzant?lar da soru?turmaya dahil edilebilir.

Yaz?n?n Tamam? için t?klay?n... 

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri