forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yilmaz-ozdil-emincolasanTBB Ba?bakan Feyzio?lu'nun Ergenekon ve Balyoz davalar?nda yeniden yarg?lanmayla ilgili giri?imleri Ulusalc? mahalleyi kar??t?rd?. 

Trkiye Barolar Birli?i Ba?kan? Metin Feyzio?lunun Ergenekon ve Balyoz tutuklular? iin ba?latt??? lobi faaliyeti ulusalc?lar aras?nda kavgaya neden oldu. 

Hrriyet gazetesi yazar? Y?lmaz zdil, son gnlerde k?esinden vgler dizdi?i Feyzio?lu'nu a??r bir dille ele?tiren Szc yazar? Emin la?ana "Bunak" ve "Geri Zekal?" dedi. 

EM?N LA?AN'DAN FEYZ?O?LU'NA A?IR ELE?T?R?LER

la?an, 8 Ocak tarihli yaz?s?nda Feyzio?luna TBB paras?yla Cumhurba?kanl??? seimine haz?rland???n? ve bedava kampanya yapt???n? savunmu?tu. 

"Ceza hukuku alan?nda Prof. Dr. unvan? ta??yan bir niversite hocas?.
Ba?kan? oldu?u Trkiye Barolar Birli?inin kasalar?nda ok byk, neredeyse sonsuz para var. Feyzio?lu bu paralar? kullan?p Trkiyenin drt bir yan?n? geziyor. Bugne kadar 75 ilde toplant?lar ve konferanslar dzenleyip kendini tan?tt?. Trkiyedeki siyaset bo?lu?unu iyi sezen Hoca, ?imdi bu f?rsat? Trkiye Barolar Birli?inin olanaklar?yla de?erlendiriyor. Kafas?ndan geenleri ?imdiden a?klamas? elbette sz konusu de?il. Bir sre daha geecek, belki birka ay sonra, Cumhurba?kanl??? seiminde Abdullah-Tayyip ikilisine kar?? aday oldu?unu a?klayacak. Ancak, tan?t?m gezilerini Trkiye Barolar Birli?inin paras?yla yapmas? ho? kar??lanm?yor, ele?tiri al?yor. Bunu da burada belirtmekte yarar gryorum. (...) Trkiyenin gndeminde AKP dneminin h?rs?zl?klar?, vurgunlar? var. Trkiye kayn?yor. Feyzio?lu son giri?imleriyle gndemi de?i?tirdi, konuyu dikkatlerden d?rd." (Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n)

YILMAZ ZD?L LA?AN'A 'BUNAK' DED?... 

Emin la?an'?n Feyzio?lu'na yneltti?i a??r ele?tirilere Y?lmaz zdil'in cevab? a??r oldu. 

Neymi? efendim, hapistekileri asl?nda yolsuzluklar? rtmek iin b?rakacaklarm??, bu i?in iinde Akpnin menfaati varm??, hkmet kendini kurtarmak iin takas yapacakm?? filan Yats?nlar o halde, yle mi?

(...) Btn samimiyetimle soruyorum; yolsuzluklar unutulur diye endi?eleniyorsun, Allah a?k?na bana izah et Kumpastan yatanlar ?karsa, ayakkab? kutusunu niye unutas?n? Bunak m?s?n? Geri zekl? m?s?n?

"LA?AN MASLEK? L?BO?LARLA KOL KOLA"

Sen yurtsever k?l???na brnen maskeli libo?larla kol kola girip fink at, Beykoz konaklar?yla kanka ol, Ayd?n Ayayd?n seni snnet ocu?u gibi gezdirsin, Do?u Perinek ierde rsn  

"KEND?NE HAYRIN YOK"

D?n karde?im yakam?zdan Kendinize hayr?n?z yok. Bari glge etmeyin. (Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri