forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

zulfu_livaneliiZlf Livaneli, gelen yo?un ele?tirilerden sonra 'zgrlk' ?ark?s?n? reklam filminde bundan sonra kulland?rmayaca??n? a?klad?... Zlf Livaneli bu karar? dinleyicilerine olan sayg?s?ndan dolay? ald???n? yazd?...
ZLF L?VANEL?'N?N BUGNK YAZISI
zgrlk, reklamlarda kullan?lmayacak

Joan Baez, 80li y?llarda Harbiye A?khava Tiyatrosunda verdi?i konsere Livaneli ?ark?lar?na zgrlk diye ba?lam??t?.
nk o dnemde TRTde yasakt?m.
S?k?ynetim dnemlerinde kasetlerimin sat?lmas? da yasakt?. alan da cezaland?r?l?rd?, syleyen de...
Leylim Ley syleniyor diye yurtlar bas?l?rd?.
Konserlerim srekli valilikler taraf?ndan engellenirdi.
S?k?ynetim mahkemelerinde yarg?lan?rd?m.
Btn bunlara nas?l dayan?rd?m biliyor musunuz?
?ark?lar?m?z?n zgrce al?naca?? gnlerin d?n kurarak.
Gn geldi zgrlk bestesi, btn televizyonlardan reklam mzi?i olarak bang?r bang?r al?n?r oldu.
Ezgi, milyonlarca ki?inin diline tak?ld?, birok gen bizim mzi?imizi ve Eluard? , Naz?m?, Orhan Veliyi bu ezgi yoluyla ke?fetti.
Ama hemen itirazlar ykseldi.
Baz? dinleyicilerim Bu bizim ?ark?m?zd?r. Nas?l reklamda al?n?r dediler.
Kimileri ise Daha iyi ya, bak ?ark?lar?m?z btn Trkiyeyi fethediyor diye bundan bir vn pay? ?kard?lar.
***

Elbette bu arada art niyetliler de ?kt?.
zellikle Demokratik a?l?m gereklidir dememden ve sol partiyi sol olmaya davet etmemden sonra, fikirlerime merte kar?? ?kamayanlar belden alt? vuru?lara ba?lad?lar.
Hayat?mda hibir eksik gedik bulamad?klar? iin de konuyu zgrlk ve reklam zerine yo?unla?t?rd?lar.
Hayali paralardan sz ettiler.
Ve sanki z be z bestemi, enstrmantal olarak kulland?rmam bir sumu? gibi, ak?l d???, insanl?k d??? iftiralara giri?tiler.

***

Oturup d?ndm. ?ftiralara k?z?p da oru bozamazd?m ama dinleyicilerimin gr?leri nemliydi.
Bu gr?lerden ikincisi bana daha do?ru geliyordu; evet ?ark?lar?m?z Trkiyeyi inletmeliydi ama ya buna zlenlere ne demeli?
Onlar da kendi a?lar?ndan hakl?lard?.
Epey d?ndkten sonra nceki gn telif hakk? ajans?m olan Taksim-Universal Edisyona telefon ettim.
Reklamlar? kald?ral?m dedim.
?a??rd?lar. Kampanya ok ba?ar?l? gidiyor, yeni filmler haz?rlan?yor dediler.
Te?ekkr ederim ama istemiyorum dedim. Reklam ajans?n? k?rmak de?il niyetim ama bir tek dinleyicimi bile zmek istemem. zr dileyerek yeni filmlere izin vermeyelim.
?imdi eski filmler bir sre daha dnecek ama devam? gelmeyecek, bu mzikle ekilmesi planlanan yeni filmler ekilmeyecek.

***

Bunu size sayg?mdan yap?yorum ama bilin ki hl eski fikrimdeyim.
Sadece kendi paralar?m iin de?il, her hmanist sanat yarat?s? iin byle d?nyorum.
Bugn MTV kanal? Bunuelin filmlerinden, Dalinin resimlerinden yararlan?yor.
Zorba melodisi btn dnyada meyhanelerden reklam filmlerine kadar her yerde bang?r bang?r al?nmakta.
Picasso motifleri t-shirtlerin zerinde.
Byle bir dnyada saklanmak, gizlenmek, yarat?lar?m?z? geni? kitlelere ve zelliklere yoz say?lan gen ku?aklara iletmekten ka?nmak bana do?ru gelmiyor.
Bir de para konusu var. Bu reklamdan byk paralar kazand???m? iddia edenler yalan sylyor. Tamamen uyduruyorlar. Edisyon haklar? ve vergiler ?kt?ktan sonra kalan para komik bile say?labilir.
Ama patron sizsiniz. Bu paralar benden ok size ait.
Madem ki istemediniz zgrlk art?k kullan?lmayacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri