forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmet_kamisMEHMET KAMI?: ldkten sonra bir medya y?ld?z? haline geldi Mnevver. Babas? Sreyya Karabulut ise medya iin sadece reyting getirecek bir 'meta' oldu?unu en ac? ?ekilde ?rendi.
Daha birka gn nce keyifle ?kt??? televizyon programlar? birden aleyhine dnd.
Her gn gazetelerin en ba? sayfas?nda yay?nlanan o foto?rafa bakt???n?zda Mnevver Karabulut'un bir maktul de?il de bir film y?ld?z? oldu?unu d?nebilirsiniz. Bereket ilgi ekecek bir yz var da gazeteler her gn b?kmadan foto?raf?n? yay?nl?yor! Hatta o foto?raf? yay?nlayabilmek iin k?ldan tyden haberler uydurdular bugne kadar. Ya daha irkin bir k?z olsayd? ne olurdu acaba? Bu dosya hangi karanl?k dehlizlerde kaybolup giderdi kim bilir.
En ok da babas? sayesinde ldkten sonra bir medya y?ld?z? haline geldi Mnevver. Srekli konu?an bir babas? var. Ak?am televizyonda grmezsek, sabah mutlaka gazete sayfas?nda buluyoruz. Bir ba?ka medya y?ld?z? da kendisi. Adam ?hretin, medya y?ld?zl???n?n keyfini sndre sndre ?kartt? bugne kadar. Pokerde eli gl adam gibi... Hani ?u her gn gazetelerde boy boy foto?raflar? yay?nlanan gzel k?z bunun k?z?yd?. K?z? ldrlm?t. Ma?durdu. Kendisi fakir, ldrenler zengindi. Baba Sreyya; zenginlere kar?? sava? am?? bir Robin Hood'du sanki... Ya da ne bileyim tarihten bir kahraman seip koyun, i?te o kahraman gibi bir ?eydi. Zenginin paras? ve gc varsa, gariban a??n?n da medya gc vard?.
ocu?unun ld? gnden beri televizyon televizyon dola?arak konu?an ve bir medya y?ld?z? haline gelmenin keyfini ya?ayan baba Sreyya Karabulut'un maskesi d?m? gibi grnyor. Ancak ocu?unun ls zerinden para pazarl??? yapt??? iddialar? medya iin adeta bir can simidi oldu. Zaten bu l sevici medyan?n Mnevver'den vazgemeye niyeti yoktu da bu tart??ma kaymakl? kaday?f olmu?tu. ldrld? gnden beri arka sayfa gzeli gibi istisnas?z her gn foto?raf?n? girip onun zerinden Garipo?lu ailesini dvenler bundan b?km?? olacaklar ki ?imdi i?ler tersine dnd. Hedefe bu kez Mnevver'in babas? kondu. Tart??man?n fitilini de bir kitap al??mas? ate?ledi.
S?cak olaylar ve ?ahsiyetler zerine kitap ve belgesel yap?p ok para kazananlar, bu popler konuyu ka?racak de?illerdi ya! Her gn gazetelerde ?yle gerdan k?rarak yandan ekilmi? foto?raf? yay?nlanan Mnevver'in hikyesini de kitapla?t?rmal?yd?lar. "Madem ok popler, madem gazetelerde ok okunuyor, televizyonlarda reyting yap?yor, bu f?rsat? neden ka?ral?m" diye d?ndler herhalde. Babas?n?n yard?m ve yatakl?k etmesiyle kimsenin ?imdiye kadar ortaya ?karamad??? birka foto?raf?n? bulur, ard?ndan birka a?k mektubunu da hunharca ortaya ?kard?lar m? sper satacak bir kitap haline gelirdi. Cneyt zdemir derhal harekete gemi?ti tabi ki. Ama o da ne, Mnevver'in babas? yaz?lacak kitaptan, kazan?lacak paradan pay istiyordu.
Sanki kendisinin ticari kayg?lar? yokmu? gibi, sanki kendisi tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak Mnevver'i yaz?yormu? gibi, Sreyya Karabulut'u hemencecik if?a ediverdi. Oysa bu ekme?i tek ba??na yemek istiyordu ama babas? yle d?nmyordu. yle ya 'Gzel Mnevver'in testere ile ldrlmesi' mitini babas? ve medya birlikte bytm?lerdi. Bu hikyenin bylesine bymesinde babas?n?n da hat?r? say?l?r bir katk?s? vard?. Hatta tamamen babas?n?n yazd??? bir hikye olarak bile kabul edilebilirdi. Do?al olarak da ekme?i birlikte yemeleri gerekmez miydi?
Sreyya Karabulut, kendisinin medya iin sadece reyting getirecek bir 'meta'dan ba?ka bir ?ey olmad???n? ok ac? bir ?ekilde ?rendi. Daha birka gn nce keyifle ?kt??? televizyon programlar? birden aleyhine dnm? ve bir anda k?z?n?n lmn pazarlayan adam haline getirilmi?ti. ldrc vuru?u da bu popler cinayeti kitapla?t?r?p ok para kazanmak isteyen Cneyt zdemir yapm??t? ve yaz?lacak kitaptan baban?n pay istedi?ini sylemi?ti. Bu lkede medyan?n ipiyle kuyuya m? inilir?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri