forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

Treniz bats?n, E?itim ?art, Dnyaya rezil olduk. Dn sa?dan sola, Kemalistinden ?slamc?s?na pek ok gazetenin Mardin Zanq?rt ky katliam? haberlerini bu sloganla zetlemek mmknd.

YILDIRAY O?UR'UN TARAF'TAK? YAZISI

 

ASIL S?Z?N TREN?Z BATSIN!

 

Treniz bats?n, E?itim ?art, Dnyaya rezil olduk.

 

Dn sa?dan sola, Kemalistinden ?slamc?s?na pek ok gazetenin Mardin Zanq?rt ky katliam? haberlerini bu sloganla zetlemek mmknd.

 

Krtleri ve kyll? a?a??lama sporu iin bulunmu? f?rsat bu kez de ka?r?lmad?.

 

Peki, Bu katliam? yapanlar cahil, kyl, e?itim ?art diyenler, o kyller kltr kurslar?ndan geirilmeli diyecek kadar kltrszler, ?stanbulun gbe?inde, zengin bir muhitte, be?, alt? dil bilen Cem Gnin k?z arkada??n? paralay?p p kutusuna atmas?n? hangi derin sosyolojik analizlerle a?kl?yorlar. Yoksa yine mi E?itim ?art.

 

Ya aralar?nda ocuklar?n, anne karn?ndaki bebeklerin de oldu?u 44 insan?n katledilmesi kar??s?nda MS 2009 Trkiye gibi man?etler atanlar m?d?r bize her f?rsatta vatan haini diyen byk vatanseverler? Byle bir ac? olaydan sonra Btn dnyaya rezil olduk un derdine d?enlerin insanl?k katsay?lar? a?da? dnya standartlar?n?n ka puan alt?ndad?r acaba?

 

Ya kelimenin ?ehvetine kap?l?p, pi?ti olma pahas?na Trerizm ba?l?klar?yla ?kanlar, ok komik oldu?u d?nlen karikatrlerle orta zekl? bir mizah anlay??lar? oldu?unu ortaya koyanlar. Be?inci s?n?f televizyon dizisi, valiliklerce okullarda gzetilmek iin haz?rlanm?? ucuz belgesel k?vam?nda bir tre kar??tl??? ile bir taraftan ilkel Krtlere bir taraftan da vah?i kyllere vuranlar. Bir de tm bunlar? yaparken her ?eyi a?klad???n? sanan kibirli modern cahiller.

 

Tre dedi?iniz ?ey belli bir co?rafyada insanlar?n birlikte ya?amak iin bulduklar? bir kurallar btndr. Bir tr kyl anayasas?d?r. Be?enirsiniz, be?enmezsiniz. Geri bulursunuz, bulmazs?n?z, ba?ka ?ey. Ama bu sosyolojik gere?i ka?r?p, treden kanla beslenen bir ak sal? akbabalar yasas? hikyesi ?kar?rsan?z olan biteni S?la dizisinin hibir blmn ka?rmayan bir fan dzeyinde anlars?n?z.

 

?nsanlar?n birlikte ya?amak iin bulduklar? kurallar?n iinde ok kat? ahlak ve namus anlay??lar? olabilir. Bu kurallar ok ac? namus cinayetlerine cevaz veriyor olabilir. Ama hibir tre, t?pk? en yerlisinden en evrensel tek tanr?l?s?na hibir dinin ve en fa?istinden en demokrati?ine hibir yaz?l? anayasan?n onaylamayaca?? gibi, hamile kad?nlar?n, bir ya??ndaki bebeklerin topluca katledilmesine cevaz vermez. En az?ndan k??t stnde veya ilkesel olarak.

 

Ya?am?n bir e?it devam?n? garanti alt?na almak iin retilmi? hibir toplumsal kural bir yerde ya?am? kknden ortadan kald?rmayla ilgili bir yasay? bar?nd?rmaz. O kurallar ya?amaz zaten.

 

O katliam?n esas nedenlerini anlamak isteyenlere dnk Zaman gazetesinde ?kan Ali Bula?n yaz?s?n? neriyorum.

 

Sabah saatlerinde o kylerden bizim gazeteyi arayan ya?l? bir amcan?n anlatt?klar? da Bula?n yaz?s?n? do?ruluyor.

 

O amca 1990lara kadar o be? kyde her trl sorunun gelenek iinde sulh ile iinde zld?n anlatt?. Yzy?llard?r srdrlen do?al ya?am? bozan ise koruculuk sistemiyle kyllerin bir k?sm?n?n silahland?r?lmas? olmu?. Elinde silah olan?n lehine bozulan dengeler sonucunda ya?mac?l?ktan mal gasp?na kadar husumet yaratacak pek ok olay ya?anm??.

 

Bir zamanlar meselelerini konu?arak zen insanlar?n eline yasal a??r silahlar verirseniz art?k diyalog da kur?unla yap?l?r. Elinde bixi, kele? olan kafas? at?nca masaya oturmaz.

 

Yani Zanq?rt kynde terr yaratan yzy?llar?n tresi de?il, devletin ?iddet zerine kurulu modern tresidir.

 

Tam da ?imdi, as?l kim iin e?itim ?art, as?l kim bizi dnyaya rezil ediyor ve as?l kimin tresi bats?n diye d?nme zaman?d?r.

 

Her ?ey bir kyn yzlerce y?ll?k Zanq?rt olan ad?n? Beyo?lunda bir entel bar?na bile verilmeyecek Bilge yap?nca ba?lad?...

 

http://www.taraf.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri