forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_kekeAHMET KEKE: Bu konunun, Ayd?n Do?ana kesilen 3.8 bilmem ka katrilyon lira vergi cezas?yla ilgisi yok... Dolay?s?yla, yaz?n?n sonunda mstahakm??trnden nidalar duymak istemiyorum.

Kald? ki, ka paral?k vergi ka?rm?? olabilir ki, bu byklkte bir cezayla kar??la?t??

Bu i?lerin uzman? de?ilim, teknik bir yorumda bulunamam.

?u kadar?n? syleyebilirim:

Byk bir para bu... de de bitmez.

As?l konuya girmeden nce, bir de gzlemimi aktaray?m:

Hi seveni yokmu? Ayd?n Do?an?n; ba??na gelen vergi cezas? felaketinden sonra kiminle kar??la?sam Az bile diyor... Bugne kadar adamlar?n?n yapt??? pisli?e says?n.

Hi seveni olmamak, srekli nefretin oda??nda ya?amak nas?l bir duygudur, bilmiyorum. Ben asla az bile demem... Byle bir cezay? onaylamam... Kendileri vaktiyle, amur yapal?m... Korkmaz Yi?itin 1 milyon dolar?n?n zerine yatal?mdemi? olsa da, onaylamam. Can?m? yakm?? olsalar da onaylamam.

Medyada, be?enmesek de, farkl? sesleringereklili?ine inan?r?m. Byle inand???m iin de, bu grubun ya?amas?n? isterim.

Peki, bu grup farkl? seslere tahammll mdr?

Daha do?rusu, tahammll myd?

Hi sanm?yorum.

Konumuz da, kar??la?t?klar? byk vergi cezas?ndan sonra kendilerini bedavadan zgrlkmakam?na oturtan gazeteci ve yazar arkada?lar?m?z.

?ki gndr nas?l feveran halindeler, gryorsunuz.

Birdenbire nas?l zgrlkkesildiler.

Birdenbire nas?l yksek empatiyle donand?lar.

Bu grubun bir gazetesi var. Ad? Hrriyet.

Do?rusunu sylemek gerekirse, lkenin en etkin, en bilinir, hatta en byk medya markas?. Bu gazetenin ba??nda da, son zamanlarda Ya?as?n Ay?e Arman gazetecili?i, ya?as?n sit-kom medyas? gibilerden laflar eden Ertu?rul zkkisimli bir ?ah?s var.

Bu ?ah?s, bir zamanlar biat medyas?diye bir kavram atm??t? ortaya.

Kendi mahallesine ait saymad??? (ait saymad??? ve tekile?tirdi?i) yay?n organlar?n?

biat medyas? olarak tan?ml?yordu. Kendi mahallesine ait sayd??? yay?n organlar?n? da ele?tiri kltryle bym? hr medyaolarak de?erlendiriyordu.

?ddias?n? somutlamak iin de, Ba?bakan bizden biat etmemizi istiyor ama biz ba??ms?z bir medya grubuyuztrnden laflar ediyordu.

Ele?tiri kltryle bym?ler ama darbecilere biat edebiliyorlar.

Ele?tiri kltryle bym?ler ama ellerine tutu?turulan her metni, her karargh ?kt?s?n?, her and?? sormadan, soru?turmadan, do?rulu?unu test etmeden yay?nlayabiliyorlar...

Ele?tiri kltryle bym?ler ama Ergenekonrgtne mazeret retmekten geri durmuyorlar.

Ele?tiri kltryle bym?ler ama grup ?karlar? iin her trl asparagasa yeltenebiliyorlar.

Ele?tiri kltryle bym?ler ama gaze

telerinde bir tek farkl? ses, bir tek ayk?r? gr? bar?nd?rm?yorlar.

Benim bildi?im, ele?tiri kltryle bymemi? biat medyas?nda, her e?ilimden gazeteci ve yazar al???yor.

?slamc?s?, liberali, komnisti, ulusalc?s?, Kemalisti, ba?rtls, ba?rtsz...

Her d?nceden, her ideolojik e?ilimden insan...

Ertu?rul zkkbize, ele?tiri kltryle bym? gazetesinde farkl? d?nen ka yazar istihdam etti?ini a?klas?n.

Hibir a??rl???, hibir zelli?i, sa?a sola kfretmek d???nda hibir numaras? bulunmayan toplama Y?lmaz zdillerle byk gazete olunmuyor maalesef.

En okumu?lar? ?air zdemir ?ncedir... O da birka hafta nceki bir yaz?s?nda ?slamc? ajanlar yzme havuzlar?na zehir atabilir, laikler dikkatdiye tatl? tatl? samal?yordu.

Bir de sizi ciddiye almam?z? m? bekliyorsunuz?

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri