forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

samil_tayyarErgenekon operasyonu srecinde yazd??? yaz?larla ve yay?nlad??? kitaplarla dikkat eken Star Gazetesi Ankara Temsilcisi ?amil Tayyar, ald??? tehditleri ve hakk?nda a?lan davalarla ilgili ba??ndan geenleri k?esine ta??m??...
?nceldi?i yerden kopsun

Ergenekon harman?na dal?nca s?rt?m dirgen izleriyle doldu. Yetmedi; ailem, ocuklar?m tarifsiz ac?lar ektiler.
Tuncay zkan, sahibi oldu?u Kanaltrkte gnlerce a?a??l?k yay?nlar yapt?. Bana etmedi?i hakareti ve kfr b?rakmad?. E?ime dahi dil uzatt?. Yan? ba??nda oturan Cumhuriyet yazar? Hikmet etinkaya, ay?pt?r diyemedi.
Kanaltrkn internet sitesinde sinkafl? kfrler birbirini izledi. Ne ?ahs?m kald?, ne e?im, ne ocuklar?m, ne yak?nlar?m...
U?ur Dndar?n e?i iin aya?a kalkanlar, a?a??l?k oyunu, kah glerek, kah ellerini ovu?turarak izlediler.
Dava at?m. Mahkeme, kfrler iin bin 250 lira takdir etti. Bu rakam, alt limitti. Kfrler bu kadar aleni olmasa, ceza bile vermeyeceklerdi.
O gnleri zor atlatt?m. Bir ucu Gavurda??na di?er ucu Trabzona uzanan aile yak?nlar?m infiale kap?ld?. Kanaltrk kana bulamalar?ndan korktum, gnlerce uykusuz kald?m.
Bunca a??r hakaret ve kfre ra?men, Tuncay zkan?n e?i veya sevgilisiyle ilgili ima yollu bile olsa tek sat?r yazmad?m. Kavgam? delikanl?ca verdim, ama o, belden a?a?? vurdu.
Sekreterle ceza verdiler
CHP Ardahan Milletvekili Ensar ?t, Habertrkteki bir yorumuma tepki gstermek iin arad???nda bana kfr edip telefonu kapatt?, sonra sicil amiri oldu?u sekreterini tan?k gsterip hakk?mda dava at?. Hakim, iki tan???m? yalanc? ilan etti, sekretere inand?, hibir maddi delil aramad?, 1 y?l ceza verdi.
Yarg?tay, bu karar? onarsa, isteyen milletvekili sekreterini tan?k gstererek, istedi?i gazeteciyi hapse att?rabilir.
Ergenekoncular?n dostu CHPli ?ahin Meng, Kanaltrkte ?ahs?m iin a?z?na geleni syledi, dava at?m, yerel mahkemede kazand?m, ama garabet gerekeyle Yarg?tay 4. Hukuk Dairesi karar? bozdu.
Can Atakl?, Ergenekonculara Ka?r?n ?amil Tayyar?, al?n elindeki bilgileri diyerek tyo verdi. Su duyurusunda bulundum. Savc?, dava amak iin zorunlu 60 gnlk sreyi bekledikten sonra zaman a??m?ndan takipsizlik verdi. Yapmas? gereken, 60 gn iinde Can Atakl?n?n ifadesini almakt?.
Hakk?mdaki su duyurular?na adeta atlarcas?na sahiplenen Savc? Ali ak?r, ifade almaya bile gerek duymadan pat?r pat?r dava at?. Soru?turma safhas?nda savunma hakk? tan?mad?lar. Birinden de 1 y?l 3 ay hapis cezas? ald?m.
Bu karar hukuk tarihine kara leke olarak geti. ?lk kez bir iddianamenin haber yap?lmas?, cezaland?r?ld?.
Yarg? ku?atmas?
Tercman gazetesi, srman?ette foto?raf?m? yay?nlayarak terr rgtne hedef gsterdi. Yine su duyurusunda bulundum. Savc?, terrle mcadelede kamu grevlisi olmad???m gerekesiyle reddetti.
Oysa, Tuncay zkan, ayn? gerekeyle hakk?mda su duyurusunda bulundu?u zaman savc? hemen dava at?. Tuncay?n kamu grevlisi olup olmad???n? bakmad?.
stelik, iddianameyi kabul eden Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi, karar? ?ahs?ma resmi olarak tebli?i etmedi?i iin 7 gn iinde itiraz hakk?m? kullanamad?m. Mahkeme ayr?ca, grevsizlik verip dosyay? ?stanbula gnderdi. Madem i?in de?ildi, neden iddianameyi kabul ettin?
??i Partisi, Operasyon Ergenekon kitab?mla ilgili su duyurusunda bulundu. Savc?, takipsizlik verdi. Bu kez kar??ma Sincan Hakimi Osman Kamaz ?kt?, takipsizlik
karar?n? bozdu.
Kitapla ilgili yarg?lamam devam ediyor. Dava savc?s? mtalaas?nda cezaland?r?lmam? istedi. Gereke olarak gsterdi?i kitaptaki blmlerin neredeyse tamam?na yak?n?, davayla ilgili de?ildi.
Malatya misyonerler davas?yla ilgili belgeler, Vatansever Kuvvetler Gbirli?i Hareketi yelerinin telefon konu?malar?, Muzaffer Tekinin Dan??tay sorgusundaki ifadeleri, Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda de?erlendirildi.
Maksat, ceza vermek...
Jandarma evimi bast?
Mahkeme tebligatlar? bile Kandile operasyon gibi yap?ld?. Bir gece saat 21.00 sular?nda jandarma evimi bast?. Ellerinde a??r silahlar, binay? evrelediler, bir ka? bahe demirlerinden atlayarak kap?ya dayand?lar.
Tesadfen, o gece, Kadir elikin Objektif program? iin ?stanbulday?m. elik ve program?n di?er konu?u emekli Astsubay Hseyin O?uz, olaya tan?kt?r.
E?im, heyecanla aray?nca haberdar oldum. Ertesi gn davam varm??, saat 09.00da falanca mahkemede olmam gerekiyormu?. Hemen jandarma ste?meni arad?m, zr dilemezlerse canl? yay?nda bask?n? anlataca??m? syledim.
zr dilediler, ertesi gn aya davet ettiler. Gitmedim.
ocuklar?m? okullar?nda taciz ettiler. A?layarak geldikleri gnleri hi unutamam. Tehdit ve kfr dolu telefonlar, elektronik postalar...
Sadece ?ahs?ma ve aileme kfr iin internet siteleri kuruldu. Szlk ad? alt?nda yalan, dolan, iftira ve kfrlerle sayfalar a?ld?.
Ya?ad?klar?m?z?n bir k?sm?n? yazd?k, bir k?sm?n? sineye gmdk. Aile efrad?n?n infiale kap?lma riskini d?nerek, hukuka inanarak...
Olmad?.
30u a?an davada 100 y?la yak?n hapis cezas? istendi, tazminat talepleri eski parayla 1 trilyonu buldu.
Adalet arad?m
Yarg?, hak arama abalar?m?n nne yksek bariyerler dikti. Hukukun bitti?i yerde, kendi adaletimi arad?m.
Namussuz ve ?erefsiz diyen ahlaks?za lan dedim. Kfre stun amaya yeltenen zata dalaks?z diye seslendim. MHPli vekilin hakaretleri kar??s?nda al?n ?u adam? ba??mdan diye serzeni?te bulundum. Beni delloya davet ederken onun bunun gazetecisi diyen emekli pa?aya, kendi lisan?ndan onun bunun generali laf?n? akt?m.
Ne hikmetse; Metin Ata Pa?a gibi beyaz k?yafetler iinde helikopterden inmedi?im halde, bana evliya muamelesi yapt?lar. Hazreti Yusuf sabr?, ?mam? Azam bilgeli?i, Mevlana ho?grs, Yunus Emre olgunlu?u beklediler.
Oysa basit ve s?radan bir Anadolu insan?yd?m. Etten kemikten yarat?lm??, zaaflar?, duygular? ve nefsi olan biri...
Bana ta??yamayaca??m kadar a??rl?k yklediler. Kfr, hakaret ve iftiralara boynunu e?, haks?zl?klara direnme...
Evet...
Belki Kamil de?ildim, ama ?amil oldu?umu unuttular.
Ne diyordu Mehmet Akif; Yumu?ak ba?l?y?m amma kim demi? uysal koyunum/ Kesilir belki, fakat ekmeye gelmez boyunum/ Kanayan bir yara grdm m kanar ta ci?erim/ Onu dindirmek iin kam? yerim ifte yerim/ Adam ald?rmada ge git diyemem ald?r?r?m/ i?nerim i?nenirim hakk? tutar kald?r?r?m.
Hapis cezas? vermi?ler, 5 y?l denetime alm??lar, kimin umurunda? Hayat?ndan vazgemi? adam iin ne ifade eder?
Madem yle, szm odur; inceldi?i yerden kopsun...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri