forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

engin_ardicEngin Ard? da Sevil Atasoy mevzusuna girmi?. ?unlar? yazm?? Ard?: Gazetelerde yaz? yazd?r?lan emekli brokratlar?n da "devletin sesini duyurmada" yard?mc? olacaklar? d?nlr, bylece devletle, hele devletin "derin" cinsiyle gazetenin aras? da iyi tutulacakt?r...
Bu herifleri kimse okumaz!
Gznzden kam?? olabilir... Ergun Babahan gndeme getirdi, hat?rlatt?: Hrriyet gazetesinin eski "konuk" yazarlar?ndan Profesr Sevil Atasoy, eski 1. Ordu Komutan? Hur?it Tolon'a (kendisi ?u anda Ergenekon san?klar? aras?ndad?r), ?stanbul niversitesi'nin e?itli ?retim yeleri hakk?nda "rapor" yazarm??!... Han?m, raporlar?n kendisi taraf?ndan de?il, bir ba?ka Ergenekon san??? taraf?ndan verildi?ini, oyuna getirildi?ini sylyor ama kimse inanm?yor.
Tolon Pa?a da, han?m?n Hrriyet'te yaz? yazmas? iin gazetenin ynetiminden "ricac?" olmu?!...
Beyhude gayrettir.
Birtak?m "brokrat eskilerine" gazetede ara s?ra yaz? yazd?rmak, Bab?ali'de eski bir gelenektir...
Hani, birtak?m brokrat eskilerini holdinglerin ynetim kurullar?na almak, emekli maa??na bir de "arpal?k" katk?s? sa?lamak gibi...
Eh onlar da e?ek de?illerdir ya, holdingin Ankara'daki baz? "i? takiplerine" herhalde bir lde yard?mc? olacaklard?r!
Gazetelerde yaz? yazd?r?lan (yazmalar?na izin verilen) emekli brokratlar?n da "devletin sesini duyurmada" yard?mc? olacaklar? d?nlr, bylece devletle, hele devletin "derin" cinsiyle gazetenin aras? da iyi tutulacakt?r... Ne olur ne olmaz... Gnn birinde arkada?lar? darbe marbe yaparlar, sakata gelmeyelim...
Bu brokratlar?n bu gereksiz gazete servenlerinin kimisi k?sa srer, kimisi daha uzun soluklu ?kar.
Fakat yle ya da byle, "davulcu yellenmesinden" teye gitmez.
Yaz?lar?n? kimse okumaz! "?lk iki yze" bile giremezler. nk yaz? yazmay?, hele hele okutmay? bilmezler. "Bana da bir k?e verseler neler neler yazar?m" bbrlenmesi, "beni de televizyona ?karsalar neler neler anlat?r?m" saft?r?kl??? kadar glntr. Burun k?v?rd?klar? profesyonellerden ?renecekleri ok ?ey vard?r, kendilerine yediremezler. Yazma yetenekleri yoktur, fark?na varamazlar. Ortaya srdkleri d?nceler de, d?nce falan de?il, "malum teranedir". Kamuoyu bunlar?n gr?lerinden yararlanacakt?r, tezgh?n k?l?f? yle uydurulmu?tur ama gr? olmayan gr?leri kimsenin umurunda de?ildir.
Bulunduklar? yere gelmemi?, getirilmi?lerdir. o?u da epeyce ya?l?d?r bunlar?n, bir sre sonra yazarl?k heveslerini "do?al nedenlerle" b?rakanlar da olur. Geldikleri gibi giderler. Kimisi de Sevil Han?m gibi "ufak ufak ortal?ktan tozolma" yolunu tercih eder.
Mrekkep ve k??t ziyan edilmi?, at?lm?? olan ta? rktlm? olan kurba?aya de?memi?tir.
Gazetenin yneticisine de, brokrasiye kulluk etmenin utanc? kal?r.
Utanma duygusu varsa...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri