forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

VURU?SAN NE OLUR, VURU?MASAN NE OLUR!

Aktif .

 AHMET KEKE: Milliyette bir ?eyler oldu... Sedat Ergingitti, daha ba?ar?l? olaca?? san?lan bir ba?ka arkada? geldi. Bu ba?ka arkada?? tan?mad???m iin, Sedat Erginden farkl? olarak ne yapaca??n?, ku? kondurup kondurmayaca??n? bilmiyorum.

Esas?nda bana ne! Bize ne!

Kom?u i?letmede olup bitenler bizi ne ilgilendiriyordu!

Fakat, hazirun, bu grev de?i?iminin, basit bir i?letme ii rotasyonolmad???, mutlaka politik sonular do?uracak bir dizi geli?meye i?aret etti?i gr?nde.

?ki farkl? yorum yap?l?yor:

B?R: nne ykl bir vergi cezas? faturas? konulan Ayd?n Do?an medyadan (ekilecekse ?ayet) vuru?arak ekilecek. Bu nedenle, Milliyeti, vuru?ma kabiliyeti yksek Zafer Mutluve ekibine emanet etti. Zafer Mutlu vuru?acak, Ayd?n Do?an da demirleyece?i daha gvenli limanlar arayacak ve bulacak.

?K?: Ayd?n Do?an vuru?mayacak. Daha gzel bir gazete yapacak. Bylece hem Milliyetin tiraj problemini zecek, hem de toplumsal de?i?imlere uygun davranarak muhalefetini dn?trecek... Bu i?i iin de, zal dneminde muhalif Sabah? dn?trerek trendy bir ki?ilikoldu?unu kan?tlayan Zafer Mutlunun bilgi ve birikimlerinden yararlanacak.

nc ??kk? da ben ekleyeyim:

Bo? konu?uyorlar.

Birinci ??kka yatanlar, daha vuru?kan gazete zaruretinin, mevcut halin yetersizli?inden kaynakland???n? d?nyorlar ki, tamamen samal?yorlar...

Daha vuru?kannas?l olunacakt??

Siyasi iktidara ynelik en sert, en ac?mas?z, hatta en belden a?a?? muhalefeti Do?an Grubu gazeteleri yap?yor. ?lerinden en ac?mas?z? Milliyet gazetesi...

En vuru?kan Milliyetin daha da vuru?kanhale getirilmesinde Ayd?n Do?an?n ne gibi bir ?kar? olabilir ki?

Ben de ?yle d?nyorum:

Bu grev de?i?ikli?i Vatan gazetesinin iini bo?altmaya ve elden ?karmaya ynelik bir tccar atraksiyonudur, ba?ka da bir ?ey de?ildir. nk, Sabaha alternatif olarak d?nlen Vatan bu rol oynayamad?. Hem elde ?i?ti, hem de zarar ediyor. ?kar yol, buradaki birikimi, daha kkl bir gazete olan Milliyete aktarmak...

Budur bence.

?kinci ??kka yatanlara ise ne syleyece?imi bilemiyorum.

??ini bilen ve ak?ll? bir bas?n patronu olan Ayd?n Do?an, muhalefetini dn?trp daha insafl? bir politik izgiye kayacaksa, bu i?i Zafer Mutlu gibi, hangi entelektel birikimiyle hangi toplumsal de?i?imlerin yan?nda durdu?unu ve ne tr bir de?i?im dinami?initemellk etti?ini bilmedi?imiz ikinci s?n?f bir bulvar gazetesi yneticisine mi emanet etmelidir?

Zafer Mutlu kimdir?

Zafer Mutlu, Ne gazetecili?i karde?im! Biz burada dkkn at?k, para kazan?yoruz!demi?, bunu diyebilmi? bir adamd?r.

Zafer Mutlu kimdir?

Zafer Mutlu, and? ay?b?n?ta??yan iki genel yay?n ynetmeninden biridir.

Hep Ertu?rul zkke ykleniyoruz.

Bazen insaf? elden ka?r?yoruz.

Hi be?enmedi?imiz ve gnah keisi haline getirdi?imiz Ertu?rul zkk, i?bu and? ay?b?yla yzle?ti ve byk bir a?k yreklilikle yanl?? yapt???n? syledi. Her ?eye ra?men, insan bir insan oldu?unu kan?tlad?... Ama Zafer Mutludan, bu mevzun cinayetle ilgili bir tek nedamet cmlesi duymad?k.

zlenen de?i?imi bu adam m? gerekle?tirecek?

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri