forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 Star Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Mustafa Karaalio?lu, Taraf'?n fotokopisini yay?nlad??? belgenin asl?n?n neden ?imdi ortaya ?kt??la ilgili tart??maya de?inmi? vebu sorunun cevab?n? aram??...
MUSTAFA KARAAL?O?LU'NUN YAZISI
Belge neden ?imdi ortaya ?kt??
Alt?nda bir albay?n imzas? bulunan ve tepeden a?a??ya Trkiyenin yzn k?zartan Demokrasiye Mdahale Plan? sadece asker-sivil ili?kilerinde de?il medyadan siyasete btn nitelerde mthi? k?r?lmalara neden olacak. En ok da medyada.

Malum medyan?n demokrat gazete ve televizyonlara yanda? diye a??z dolusu hakaretlerle sald?rmas?n?n nedeni bu gibi kritik olaylarda ortaya ?k?yor. Yanda?l?k yaftas?, sadece demokrat medyan?n sznn de?erini d?rmek iin retilmi? sahte bir kavramd?r ve son olayda tamamen iflas etmi?tir.

E?er, malum medyan?n haks?z yere yaftalad??? medya olmasayd? Trkiyede gazetecili?in onuru ayakta kalamayacakt?. Yzy?l?n demokrasi komplosu a??a ?kamayacak, byk bir gerek insanlar?n gz nnde rtbas edilecekti. ?yi ki bu lkede ok sesli, drst, demokrat, cesur bir medya var.

Ba?a dnelim... Dnelim de Trkiyede gazetecili?in nelere arac? k?l?nd???n? hat?rlayal?m.

Herkes elini vicdan?na koysun ve d?nsn. Bu belgenin gerek oldu?unu anlamak iin imzan?n ?slak m? kuru mu oldu?una bakmak gerekir miydi? Ezberden bu belge sahtediyen medya da hibir gereke ileri srmeden belgeyi yalanlayan CHP Genel Ba?kan? da pekala biliyorlard? ki belge 4,5 ay nce de bugn oldu?u kadar gerekti.

Gerek olman?n tesinde y?llar iinde retilen benzeri birok belgeyle ve askermahreli a?klamayla da uyum iindeydi.

O belgenin sahte mi gerek mi oldu?u konusunda ?pheye d?mek sadece gdmlolmakla mmknd. Rollerini de gayet gzel oynad?lar. ?imdi, Genelkurmay Ba?kan?n? istifaya davet edecek kadar ileri gitmeleri de o utan verici duruma tepkidir, ba?ka bir ?ey de?il.

Belgeye itiraz eden gazeteler, ?imdi gere?i grm?ler ve sert man?etler at?yorlarm??.

Syler misiniz, bir gazete olarak, bir televizyon olarak faaliyet gstermek, toplum nezdinde, meslekta?lar? nazar?nda gazeteci muamelesi grmek iin ba?ka ne yapabilirlerdi ki? Hala m? i?i pi?kinli?e vuracaklard?!

Do?ruyu yazmaktan ba?ka are kalmad? ki.

Ama hala, eski rollerine sadakat gstermeye devam edenler de yok de?il.

O yzden sanki olay?n nemi ve hatta deh?eti kar??s?nda bir de?er ifade ediyormu? gibi Belgenin asl?n?n ortaya ?kmas? iin neden bu kadar beklendi? gibi pes dedirtecek sorunun pe?inden gidiyorlar.

Genelkurmay Ba?kan? nas?l olur da hepimizin gznn iine baka baka bu bir ka??t paras?d?r, derdiye sormayanlar ?imdi parmak hesab? yap?yorlar.

nce bu soruyu sorma cesaretini gster bakal?m.

Sor cevab?n? al, topluma kar?? yalan haber ve yalan habere arac?l?k olma suunu affettirmek iin bir giri?imde bulun. Gazetecilik grevi yapt???na dair bir ipucu ver nce... Hatta, Genelkurmay?n yalanlad??? ka olay?n sonradan gerek ?kt???n? da bir ara?t?r. Ba?ka haberlerde yapt???n gibi bu konuda da bir kk ara?t?rmac?l?k yap, bas gazetene sonra szne itimat edilmesini bekle.

ok merak ediyorsan, belgenin orijinali neden 4,5 ay sonra ortaya ?km?? onu da sen bul. Zaten topluma ok haber borcun var; hi olmazsa birini demi? olursun. Ama nce, neden daha ba?tan belgeyi sahte ilan etti?ini ve 4,5 ayd?r gere?in pe?ine d?medi?ini de a?klamal?s?n.

Yoksa, Madem o kadar sakland?, hi ?kar?lmas?n ylece smenalt? kals?n m?? demek istiyorsun. Ya da Madem TSK bu kadar sre orijinal belgeyi gizlemeyi ba?ard?, art?k zaman a??m? oldu mu? Ne?

Bir meslekta? tavsiyesi daha... Bu tr arkadan dolanma giri?imleri ?phe uyand?r?yor, medyaya gveni zedeliyor. ?lk kez bir belge ge ortaya ?k?yor de?il. B?rak?n drt be? ay?, be? y?l on y?l, 20 y?l bekledikten sonra gn ?????na ?kan belgeler, raporlar, itiraflar grdk. Ke?ke her belge gnnde a??a ?ksa ama olaylar her zaman medyan?n istedi?i gibi geli?miyor. Failler de tedbiri elden b?rakm?yor. Baksan?za, bu skandal patlad???nda bile btn nshalar yok edilmi?, bilgisayarlar tam 35 defa silinmi?...

nce do?ru sorular? sorun, detaylar? sonra konu?al?m.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri