forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

televizyon_odasiAile ve Sosyal Politikalar Bakanl???'n?n "Trkiye'de Aile Yap?s? Ara?t?rmas?" televizyonla ilgili ortaya ilgin sonular ?kard?.

Trkiye genelinde 12 bin 56 hanede 18 ya? st 10 bin 362 erkek, 13 bin 17 kad?nla yap?lan ara?t?rmada ?u sonular elde edildi:

* "Hi televizyon izlemedi?ini" belirtenlerin oran? yzde 8.1 olurken, televizyon izledi?ini bildirenlerin oran? yzde 91.9. Kat?l?mc?lar?n yzde 18.6's? 0-1 saat, 55.9'u 1-3 saat, yzde 22.1'i 4-6 saat yzde 3.4' ise 7 saat zeri televizyon izlediklerini belirtti. Televizyon yay?nlar?nda rahats?z olunan ierikleri ise kat?l?mc?lar?n yzde 46.9 ile cinsel ierikli yay?nlar oldu?unu belirtirken, yzde 15.5 ?iddet, yzde 14.1 kt, kaba ve kfrl sz, yzde 9.9 tarafl? haber ve yorumlar, yzde 9.6 da reklamlar oldu?unu ifade etti.

YZDE 44 H? K?TAP OKUMUYOR

* Kat?l?mc?lar?n yzde 44'nn hi kitap okumad?klar? belirlendi. Sinema ve tiyatroya gitme oranlar?na ynelik soruya yzde 74.7'si "hi", yzde 22'si "ara s?ra", yzde 3.3' "s?k s?k" yan?t?n? verdi.

* 18 ya? zeri nfusun yzde 68.4'nn spor yapma al??kanl??? bulunmuyor.

* Kat?l?mc?lar?n yzde 93.8'i bar, gece kulb gibi yerlere gitme al??kanl?klar?n?n bulunmad???n? bildirdi. Ara s?ra gidenler yzde 5.2, s?k s?k gidenlerin oran? yzde 1 oldu. Kat?l?mc?lar?n yzde 82.5'i hi alkol kullanmad???n? belirtti.

* Ailelerin yzde 60.9'u ikamet etti?i konutun mlkiyetine sahip.

* Son bir y?l iinde en az bir kez yard?m alan ailelerin oran? yzde 10,3.

* Ailelerin yzde 78.7'si orta gelire sahip oldu?unu, yzde 16,9'u yoksul oldu?unu ifade etti. Ailelerin yzde 12.9'u araba almak, yzde 11.1'i ticari borlar?n? kapatmak, yzde 10.5'i kredi kart? borcunu demek, yzde 6.6's? e?itim kategorisinde borlu.

EVLER?N YZDE 34.2'S?NDE ?NTERNET VAR

* Evlerin yzde 34.2'sinde internet bulunuyor. Her gn kullananlar?n oran? yzde 13,8. Erkeklerin yzde 17.9'u, kad?nlar?n yzde 9.6's? her gn interneti kulland???n? ifade etti. %92'nin gz TV'de

* Erkekler 'ilk evlilik', kad?n 'iyi i?' bekliyor. Birinci evliliklerin yaln?zca yzde 5'i bo?anmayla sonulan?rken, ikinci evliliklerin yzde 11.5'i, nc evliliklerin yzde 28.5'i, drdnc evliliklerin yzde 55.7'si, be?inci ve st evliliklerin yzde 27.8'i bo?anmayla sonulan?yor. Bo?anma sebepleri aras?nda her iki cinsiyette de yzde 27.3 oran? ile "sorumsuz ve ilgisiz davranma" ilk s?rada yer ald?. 

* 2006-2010 y?llar? aras?nda 18 ya? alt? erkeklerin evlenme oran? binde 2 olarak tespit edildi. 18 ya? alt?nda evlenen erkeklerin oran? 1950'lerde yzde 35 seviyelerindeydi. Kad?nlarda ise 18 ya? alt? evlenme oran? yzde 9.3. Bu oran 1950'lerde yzde 65'ti.

* Erkeklere gre evlenilecek ki?ide aranan sosyal zellikler blmnde "ilk kez evlenecek olmas?" blmn nemli bulanlar?n oran? yzde 85 oldu. Ara?t?rmada, "aile yap?lar?n?n benzer olmas?"n? nemli bulanlar yzde 76.5, "dindar olmas?"n? nemli bulanlar yzde 75.2, "ayn? mezhepten olmas?"n? nemli bulanlar yzde 59.2, "ayn? etnik kkenden olmas?"n? nemli bulanlar 51.2 oldu. 

* Kad?nlara gre evlenilecek ki?ide aranan sosyal zellikler blmnde "bir i?inin olmas?"n? nemli bulanlar?n oran? yzde 90.9 oldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri