forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Gazeteci-Yazar-Senarist Ömer Lüfti Mete hayata veda etti. Kalp krizi geçiren Mete kald?r?ld??? hastanede ya?am mücadelesini kaybetti. 
 
 
Geçti?imiz y?l geçirdi?i kalp krizi sonras? uzun süre hastanede tedavi alt?nda kalan Mete, uzun süredir evinde tedavi görüyordu. Önceki gece tekrar kalp krizi geçiren Mete, tekrar hastaneye kald?r?lm??t?.
 
Mete'ye Allah'tan rahmet yak?nlar?na ba?sa?l??? diliyoruz...
 
Çengelköy Mezarl???'nda topra?a verilecek

?stanbul'daki evinde ya?am?n? yitiren ara?t?rmac? gazeteci-yazar Ömer Lütfi Mete, yar?n Çengelköy Mezarl???'nda topra?a verilecek.

Bir y?l önce geçirdi?i kalp krizinin ard?ndan tedavisi sürerken evinde ya?am?n? yitiren Ömer Lütfi Mete için yar?n Marmara ?lahiyat Vakf? Camisi'nde tören düzenlenecek.

Mete, ikindi namaz?ndan sonra k?l?nacak cenaze namaz?n?n ard?ndan Çengelköy Mezarl???'nda topra?a verilecek.

 
 
METE'N?N YA?AM ÖYKÜSÜ

Rize’de do?an Ömer Lütfi Mete, ilk ve orta ö?renimden sonra bir dönem Kur’an Kurslar?’nda okudu. Ayn? kurumlarda okutucu olarak görev yaparken Rize Lisesi’ni bitirdi ve 1970 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi’ne girdi. 

1971 y?l?nda önce matbaa ç?rakl???yla ba?layarak gazetecili?e geçti. 1972’de ?ktisat Fakültesi’nden ayr?l?p Atatürk E?itim Enstitüsü’nü bitirdi. K?sa bir süre mezun oldu?u lisede ve Rize Meslek Yüksek Okulu’nda Edebiyat ö?retmenli?i d???nda gazeteci ve senaryo yazar? olarak çal??t?. 

Bab?ali’de Sabah, Bizim Anadolu, Tercüman (Halka ve Olaylara), Türkiye, Yeni Haber, Orta Do?u, Yeni ?afak, Ayy?ld?z, Yeni Biny?l, Sabah  gazetelerinde editör, yönetici ve yazar olarak çal??t?. Türk Edebiyat?, Bo?aziçi ve Ça?r???m dergilerinde makale, mizahi öykü ve ?iirleri yay?nland?.

Kitaplar? 

Allahs?z Müslümanl?k
Milliyetçilik Milliyetsizlik (röportaj),
Gülce (?iir),
28 ?ubat'tan ?emdinliye Derin Çeteler,
Derin Devlet (röportaj),
Dünyay? Kimler Yönetiyor (röportaj),
Derin Milliet Manifestosu (kö?e yaz?lar?ndan seçmeler),
Ç??l???n Ard? Ç??l?k,
Yerden Gö?e Kadar,
Asker ile Cemre, Çizme (roman),

Hac? ya?? ile Parfüm Aras?nda (deneme),
Balonya Tünel (kara mizah),
?tfaiye Yan?yor (kara mizah)
Erdo?an operasyonu Mahir KAYNAK'lan Ortak Eseri

Sinema Filmleri

Çizme
Gülün Bitti?i Yer
Bizim Yunus
Kurtlar Vadisi Irak
The ?mam
 
TV filmi senaryolar? 

Köstekli Saat
Ayr? Dünyalar
Veysel Karani
Ahmet Bedevi
 
TV dizi senaryolar?

Bizimev
Evlere ?enlik
Ortaklar
Deli Yürek
Avc?
Hayat Ba?lar?
AGA
Kurtlar Vadisi
Kurtlar Vadisi Pusu
E?ref Saati
Ekmek Teknesi
Çanakkale Destan? (Belgesel Drama)
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri