forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .


Ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?n, RTK Ba?kan? Zahit Akman'a ''Halk nazar?nda RTK Ba?kan? ile ilgili olarak Deniz Feneri ba?lant?s? art?k kurumlar? y?prat?r hale gelmi?tir. Ben sizin grevinizden ayr?lman?z? istiyorum. Ayr?lsan?z iyi olur'' dedi?ini, Akman'?n da kendisine ''Ben de ayn? kanaatteyim'' biiminde kar??l?k verdi?ini aktard?.

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?n, RTK Ba?kan? Zahid Akman'a ''Halk nazar?nda RTK Ba?kan? ile ilgili olarak Deniz Feneri ba?lant?s? art?k kurumlar? y?prat?r hale gelmi?tir. Ben sizin grevinizden ayr?lman?z? istiyorum. Ayr?lsan?z iyi olur'' dedi?ini, Akman'?n da kendisine ''Ben de ayn? kanaatteyim'' biiminde kar??l?k verdi?ini aktard?.

Ar?n, Haber Trk televizyonunda Teke Tek program?nda sorular? yan?tlad?.

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? olarak atand?ktan sonra RTK ba?kan?n?n kendisini tebrik etmek zere geldi?ini ve gr?tklerini ifade eden Ar?n, Akman'a 'Sizin seimlerinizde katk?s? olan bir insan olarak sylyorum ki bu ithamlar sizi y?prat?yor, kurumunuzu y?prat?yor ve hkmeti y?prat?yor. ?imdi RTK'ten sorumlu Ba?bakan Yard?mc?s? olarak beni de y?pratabilir. nk byle bir kanaat olu?mu?tur'' dedi?ini aktard?.

Blent Ar?n, Akman'a, ''Halk nazar?nda RTK Ba?kan? ile ilgili olarak Deniz Feneri ba?lant?s? art?k kurumlar? y?prat?r hale gelmi?tir. Ben sizin grevinizden ayr?lman?z? istiyorum' dedim'' ?eklinde konu?tu.

Akman'?n da anlay?? gsterdi?ini ve ''Ben de ayn? kanaatteyim'' dedi?ini anlatan Ar?n, Akman'?n ''Grev srem bitti?inde ben tekrar aday olmayaca??m ve ba?kanl?ktan ayr?laca??m'' diyerek kendisine sz verdi?ini bildirdi.

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?n, Almanya'daki ''Deniz Feneri davas?yla'' ilgili olarak, ''Byle bir olay?n Trkiye ile ba?lant?s? bir yarg? karar?yla tespit edilirse onu Trkiye'ye yans?mas? mutlaka olacakt?r'' dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri