forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BELGELER TARAF'A NASIL GELD??

Aktif .

  Cengiz Çandar ve Hasan Cemal'in CNN Türk televizyonunda sundu?u Tecrübe Konu?uyor adl? program bu haftaki yay?n?n?, Taraf Gazetesi'nden yapt?.

Programa Taraf Gazetesi Genel Yay?n Yönetmen Yard?mc?s? Yasemin Çongar, Yaz?i?leri Müdürü Y?ld?ray O?ur ve Muhabir Mehmet Baransu konuk olarak kat?ld?.

Programda planlar?n nas?l geldi?i de aç?kl?k kazand?.

Cengiz Çandar: Bu belgeler Mehmet'e nereden ve kimden geldi?

Mehmet Baransu: Bu belgeler bir bavul içinde Taraf'a geldi. 3 ki?inin tatile ç?kaca?? zaman haz?rlayaca?? bir bavul ?eklinde Taraf'a geldi. Bunlar?n içinde orjinal belgeler ve DVD'ler vard?. Bunlar?n nereye geldi?ini söylemeyce?im. Haber kayna??m bana bunlar?n taranm?? 4 DVD'sini verdi. Bu bavulu getiren ki?ide bunlar?n orjinal DVD'leri vard?. DVD'lere ekleme yapmak mümkün de?il. Çünkü bu eklemeler elektronik olarak saptanabilir. Ben bu CD'leri savc?l???n iste?i üzerine kendilerine teslim ettim. Süha Tanyeli'nin el yaz?s? ile yaz?lm?? not defterini gördüm.

Cengiz Çandar: Bugün ?lker Ba?bu bu belgeleri s?zd?ran 9 ki?inin tutuklu oldu?unu söyledi, sana bunlar? getiren ki?i ?u an tutuklu mu?

Mehmet Baransu: Bana bu belgeleri getiren ki?i henüz tutuklanmad?. Kendisi bana dün belgeler verdi. Çetin Do?an bu ses kay?tlar?n?n aras?na ekleme yap?ld???n? söylemi?ti. Bu ses kay?tlar? CD halinde de?il, tam 9 tane teyp kaseti. Bunlara ekleme yap?lamaz.

Yasemin Çongar: Bu tamamen düzmece bir belgeyse bunu Genelkurmay'?n ara?t?rmas? gerekir. Bugün ?lker Ba?bu?'u televizyonda izledim. Onun 'Darbeler dönemi kapand?' sözlerine inanmak istiyorum. Cidden çok zor durumda, onun bu halini görünce içinde oldu?u duruma üzülüyorum. Bence burada yükün tamamen Genelkurmay'?n üzerinde olmamas? gerekir, asl?nda AKP de bu i?in üzerine bütün gücüyle gitmeli... (Zaman.com.tr)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri