forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Nükhet ?pekçi, babas? Abdi ?pekçi'nin öldürülü?ünün 31 y?l?nda NTV'ye konuk oldu. Babas?n?n katili Mehmet Ali A?ca'n?n hapisten ç?kt?? gün yap?lan davullu zurnal? kar??laman?n kendisini ?a??rtmad???n? söyledi. ?pekçi, "Birilerinin katili birilerinin kahraman? oluyor" dedi.


A?ca'n?n avukat? Hac? Ali Özhan, programda Mehmet Ali A?ca'ya Abdi ?pekçi'nin mezar?n? ziyaret etmesini teklif etti?ini söyledi. Özhan ayr?ca A?ca'dan Nükhet ?pekçi'yle de görü?mesini istedi?ini belirtti. ?pekçi, Avukat Özhan'?n bu sözlerine "Babam o cinayet sonras? hiçbir ?eyi affetmezdi" diyerek kar??l?k verdi.

"?ov mu istiyorsunuz?" diyen Nükhet ?pekçi, yan?nda getirdi?i babas?na ait kanl? ve delik de?ik olan gömle?i de program s?ras?nda gösterdi.
?pekçi, "Örtülü hiçbir ?ey kalmas?n" dedi.

Nükhet ?pekçi'nin "Konu?am ac? olur" diyen dönemin ?çi?leri Bakan? Hasan Fehmi Güne?'e baz? sorular? vard?. ?pekçi, "Bu cinayet zincirine bizi kim dizdi" diye konu?tu. ?pekçi, "Bu zamana kadar ölmemi? oldu?um için memnunum" dedi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri