forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ömer D??budak

anadolu_ajansiAnadolu Ajans? Haber Yay?n Daire Ba?kanl???'na Muzaffer ?ahin'in yerine Ömer D??budak atand?.

Ömer D??budak, 1966 y?l?nda Sungurlu'da do?du. Gazetecili?e o zamanki ad?yla Gazi Üniversitesi Bas?n Yay?n Yüksek Okulu (?imdiki ad?yla ?leti?im Fakültesi) 3. s?n?f ö?rencisiyken  Makajans'ta ba?lad?. Bir süre sonra Ulusal Bas?n Ajans?'na (UBA) geçti. UBA'da muhabir olarak çe?itli bakanl?klar? izledikten sonra Ba?bakanl?k ve Cumhurba?kanl??? muhabirli?i yapt?. Anadolu Ajans?'n?n (AA) 1990 y?l? ortalar?nda yapt??? s?nav? kazand? ve UBA'dan ayr?larak AA'da göreve ba?lad?. AA'n?n parlamento bürosuna 1991 y?l?nda muhabir olarak atand?. D??budak, 2005 y?l?n?n A?ustos ay?ndan bu yana  Parlamento Haberleri Müdürü olarak görev yap?yordu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri