forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

nedim_sener2009 Milliyet Abdi ?pekçi Y?l?n Gazetecilik Ödülü, “Hrant Dink Cinayeti Dosyas?” haberleriyle Nedim ?ener’e verildi...Foto?raf dal?nda ise ödül, Hürriyet Daily News Gazetesi’nde yay?mlanan “?pekçi’de Göz Ya?artan Direni?” konulu foto?raf?yla Selahattin Sönmez’e verildi.

Oktay Ek?i’nin ba?kanl???nda Deniz Bayrakdar, Do?an Heper, Sibel ?pekçi, Hasan Bülent Kahraman, Sami Kohen, Güngör Mengi ve Haluk ?ahin’in kat?l?m?yla toplanan seçiciler Kurulu, Nedim ?ener’in 26 Haziran 2009 ile 21 ?ubat 2010 tarihleri aras?nda Milliyet Gazetesi’nde yay?mlanan “Hrant Dink Cinayeti” haberlerini; “Dünyan?n ve Türkiye’nin yo?un bir ilgiyle izledi?i bir olay?;

1-      Cesaretle,

2-      Tarafs?zl?k ilkesine ba?l? kalarak,

3-      Derin ve kapsaml? bir ara?t?rma yaparak,

4-      Fikri takip ilkesinin önemli bir örne?ini te?kil edecek ?ekilde kaleme almas?” nedeniyle oy birli?iyle ödüle de?er gördü.

Seçiciler Kurulu foto?raf dal?nda ise,   Selahattin Sönmez’in 23 Haziran 2009 tarihli Hürriyet Daily News Gazetesi’nde yay?mlanan “?pekçi’de Göz Ya?artan Direni?” haberinin foto?raflar?ndan birini, “sosyal boyutlar? önemli yank?lar uyand?ran i?çi direni?inin yaln?z bir a?amas?n? de?il, içerdi?i dramatik boyutlar? da yans?tt??? için” oyçoklu?uyla ödüle de?er buldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri