forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

star_istanbul_geceStar Gazetesi’nin günlük olarak yay?nlanan ?stanbul eki, "Star ?stanbul" özel bir gece ile tan?t?ld?. ?stanbul'un zirvesini bir araya getiren geceye i?, sanat ve siyaset dünyas?n?n ünlü isimleri kat?ld?.


Star Gazetesi’nin ?stanbul’a özel eki "Star ?stanbul" için Ortaköy’de ki Esma Sultan Yal?s?'nda bir gece düzenlendi. Ev sahipli?ini Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Mustafa Karaalio?lu'nun yapt??? gecede i?, sanat ve medya dünyas?n?n önemli isimleri bulu?tu. Gecenin sunuculu?unu 24 Moderatörü Ahu Tanr?kulu yapt?.

Geceye, ?stanbul Valisi Muammer Güler, Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk?n, Türk Hava Yollar? Genel Müdürü Temel Kotil, 24 Genel Yay?n Yönetmeni Akif Beki ve ilçe belediye ba?kanlar? da kat?ld?.

Davete kat?lan Vali Güler, ?stanbul'a ait özel bir gazete olmamas?ndan yak?nd?. Türk Hava Yollar? Genel Müdürü Temel Kotil de ?ngilizce bir ?stanbul gazetesi bekledi?ini, böyle bir gazetenin Avrupa’da bile satabilece?ini söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri