forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Erhan Göksel

erhan_gokselAra?t?rmac? ve Strateji Uzman? Erhan Göksel, ABD'de kald??? otel odas?nda ölü bulundu. Erhan Göksel, Ergenekon operasyonunda gözalt?na al?nm?? ve daha sonra serbest b?rak?lm??t?.

Çok say?da siyasiye dan??manl?k da yapan Göksel 51 ya??ndayd?...

New Jersey Eyaleti'nin Edgewater ?ehrinde bulunan Comfort Inn Oteli'nde kalan Göksel, odas?nda hayat?n? kaybetmi? bir ?ekilde bulundu.

Ankara'da 1959'da dünyaya gelen Göksel, 1976'da Hacettepe T?p Fakültesi'ne girdi. Ard?ndan ekonomi doktora e?itimini yapt?. Politik psikoloji üzerine çal??t?. 1987'de çal??makta oldu?u Ankara Numune Hastanesi'nden istifa etti. Politik dan??manl?k hizmetlerine, 1989'da Verso Siyasal Ara?t?rmalar Merkezi'ni kurarak Adnan Kahveci ile birlikte ba?lad?. Göksel, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Ayd?n Güven Gürkan, Hikmet Çetin, Deniz Baykal, Mesut Y?lmaz, Melih Gökçek gibi siyasilere dan??manl?k yapt?. 1996'da Bulgar Ba?bakan? Kostov'un, 1999'da Kazakistan Devlet Ba?kan? Nazarbayev'in ba?kanl?k kampanyalar?n? yürüten Göksel, 1998-2000 aras?nda ABD'de Ba?kan Yard?mc?s? Al Gore'a Ortado?u dan??manl??? yapt?. Göksel, 'Ergenekon' soru?turmas? kapsam?nda da gözalt?na al?nd? ve tutuksuz yarg?lanmak üzere serbest b?rak?ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri