forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hur?it Güne?
Yakla??k 10 y?ld?r Milliyet'te ekonomi yaz?lar? yazan ve CHP Parti Meclisi'ne seçilen Hur?it Güne?, Milliyet'e veda etti. "Parti Meclisi’ne seçilmem aktif görev say?ld???ndan ayr?lmam gerekiyor" diyen Güne?'in tavr?n?n di?erlerine örnek olmas?n? diliyoruz...
Hur?it Güne? veda yaz?s?nda ?unlar? kaleme alm??:
"CHP’nin geçen hafta gerçekle?en 33. Ola?an Kurultay?’nda Parti Meclisi’ne seçilmem aktif görev say?ld???ndan ayr?lmam gerekiyor. Baz? gazeteci arkada?lar benim gazeteci olmad???m?, sadece ekonomist bir bilim adam? olmam nedeniyle kö?e yazarl??? yapt???m? belirtse de, kimileri de (herhalde her gün yazd???m? dü?ünerek) “ayr?lmal?” diye yazd?lar. Ku?kusuz ben de ayr?lmay? daha do?ru buluyorum. Siyasetçi mesaj?n? gazete kö?esinden vermez."
Yakla??k 10 y?ld?r Milliyet'te ekonomi yaz?lar? yazan ve CHP Parti Meclisi'ne seçilen Hur?it Güne?, Milliyet'e veda etti. "Parti Meclisi’ne seçilmem aktif görev say?ld???ndan ayr?lmam gerekiyor" diyen Güne?'in tavr?n?n di?erlerine örnek olmas?n? diliyoruz...

Hur?it Güne? veda yaz?s?nda ?unlar? kaleme alm??: 

"CHP’nin geçen hafta gerçekle?en 33. Ola?an Kurultay?’nda Parti Meclisi’ne seçilmem aktif görev say?ld???ndan ayr?lmam gerekiyor. Baz? gazeteci arkada?lar benim gazeteci olmad???m?, sadece ekonomist bir bilim adam? olmam nedeniyle kö?e yazarl??? yapt???m? belirtse de, kimileri de (herhalde her gün yazd???m? dü?ünerek) “ayr?lmal?” diye yazd?lar. Ku?kusuz ben de ayr?lmay? daha do?ru buluyorum. Siyasetçi mesaj?n? gazete kö?esinden vermez."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri